PIG 1150x350

 

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3


Rusza kolejna izbowa zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt!

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie popiera postulaty Rzecznika MŚP - składka zdrowotna liczona od dochodu jest zbyt dokuczliwym obciążeniem zarówno dla biznesu jak i dla pracowników.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały nr 4 Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dnia 24.08.2021 r. postanawia się wyznaczyć termin Walnego Zgromadzenia Delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na dzień 30.09.2021 r. g. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie w partnerstwie z Funduszem Pomerania (lider projektu) oraz partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2021r – 28.02.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wsparcie szkoleniowe
  3. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  4. finansowe wsparcie pomostowe

Lider projektu:

Fundusz Pomerania Sp z o.o.

Pl. Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Tel: 91/813 01 10

 

 

Projekt.jpg

 

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM