Legalizacja Baner

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotował dla sektora MŚP systemy gwaracji.

Północna Izba Gospodarcza jako jedyna instytucja w Szczecinie uzyskała uprawnienia do legalizacji dokumentów dla handlu zagranicznego. – To ważny moment dla naszej instytucji, pokazujący, że Izba zajmuje się nie tylko szkoleniami, integracją czy działaniem lobbingowym na rzecz gospodarki, ale i praktycznym wsparciem administracyjnym. Partnerzy biznesowi z krajów odległych od siebie geograficznie mogą mieć do siebie ograniczone zaufanie. Może się zdarzyć, że klient lub zleceniodawca zażąda od nas potwierdzenia legalności dokumentów handlowych. Izba będzie uwierzytelniać dokumenty polskich firm na rzecz partnerów zagranicznych. Takie działanie będzie mocno ułatwiać ekspansję zagraniczną zachodniopomorskim przedsiębiorcom – mówi Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Od 15 grudnia w Polsce obowiązywać będą zupełnie nowe zasady reżimu sanitarnego – z 50% do 30% zmniejsza się liczba osób, które przyjmowane mogą być w restauracjach, obiektach sportowych, kawiarniach czy instytucjach kultury. Obostrzenia obejmują również obiekty handlowe, obiekty sakralne czy hotele. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej przyznają zgodnie, że zmiany są zaskakujące, bo nikt nie spodziewał się, że Rząd RP znów skieruje gospodarkę w stronę lockdownu. – To, co będzie działo się po 15 grudnia możemy nazywać wprost „małym lockdownem” lub „preludium do lockdownu”. Oczywiście widzimy, że sytuacja jest trudna i wymaga natychmiastowych działań. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorcy oczekiwali jasnych i konkretnych instrumentów dotyczących np. możliwości weryfikacji szczepień pracowników czy powszechnego wprowadzenia możliwości kontrolowania paszportów covidowych. Niestety zamiast tego mamy szereg zaleceń, których realizacja będzie zadaniem niemożliwym lub karkołomnym – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3