Na ostatnim spotkaniu Klubu Lean Management projektowaliśmy wizualne tablice do śledzenia postępów w rozwoju projektów i procesów. Dzienne zarządzanie pozwoliło nam sprawnie pokazać, czy osiągamy nasze cele związane z wypracowaną strategią firmy. Kolejne spotkanie Klubu odbędzie się już 3 lipca, gdzie również przewidujemy formy warsztatowe z konkretnych narzędzi do optymalizacji procesów."

Szanowni Państwo,


Zgodnie z przyjętą przez Radę Północnej Izby Gospodarczej Uchwałą nr 1 z dnia 29.05.2018 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Rada PIG zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 22.06.2018r. (piątek) w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej Al. Wojska Polskiego 86 w Szczecinie:
• I termin- godzina 14:00
• II termin- godzina 14:30

Poniżej znajduje się Uchwała nr 1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. 

Uchwała nr 1

Zwołuje się Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 g. 14:00, drugi termin godzina 14:30 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie z działań Rady Północnej Izby Gospodarczej w tym:
wizje i plany dotyczące kierunku działań PIG i sprawozdanie finansowe za 2017 oraz audyt.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej.
6. Sprawozdanie z działań Sądu Koleżeńskiego Północnej Izby Gospodarczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium:
Członkom Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy.
9. Upoważnienie Rady do powołania Komisji w sprawie zmian statutu Północnej Izby Gospodarczej.
10. Wolne wnioski – dyskusja.
11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Już jutro rusza 6. Międzynarodowy Kongres Morski! 

ceopunkt27042018

konsultacjelean27042018

pfp27042018a