Wielkopolska Grupa Prawnicza *wspólnie z *Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości* ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w projekcie „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!”, współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział w projekcie gwarantuje:

- zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zamówień publicznych, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy PZP

- podniesienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych (ZP) przez pracowników poprzez udział w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym i punkcie doradczo-konsultacyjnym.

Projekt jest skierowany do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu oferujemy 54 godziny na uzyskanie potrzebnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Projekt obejmuje 3 etapy wsparcia:

1. Szkolenia grupowe trwające 32 godziny lekcyjne – połączenie teorii (16 godzin) wraz z warsztatem praktycznym (16 godzin). Odbywać się będą w formie 2 razy po 2 dni szkoleniowe. Pracownicy biorący udział w szkoleniu powinni być zaangażowani lub planowani do zaangażowania w proces ubiegania się Państwa przedsiębiorstwo o zamówienia publiczne na terenie Polski. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

2. Doradztwo indywidualne dla przedsiębiorstwa, na które składa się 10 godzin zegarowych. W tym czasie zostaną omówione problemy zgłaszane przez Państwa pracowników. Zapewniamy dojazd doradcy do siedziby przedsiębiorstwa.

3. Punkt konsultacyjno-doradczy* to możliwość skorzystania z 12 godzin doradztwa indywidualnego. Przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie m.in. omówienia wątpliwości związanych z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosowania środków ochrony prawnej - dokumentów związanych z postępowaniem odwoławczym przed KIO, wniosek do prezesa UZP, skarga do sądu.

Kadra trenersko-doradcza zatrudniona w projekcie to najlepsi praktycy z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem.

Koszt udziału w projekcie jest dofinansowany aż w 90% wartości ze środków Unii Europejskiej i wynosi jedynie: 1 015,92 zł + VAT, w cenę wliczone są:

- szkolenia grupowe: 139,55 zł netto od pracownika (zamiast 1200,33 zł),

- doradztwo indywidualne 426,25 zł netto od przedsiębiorstwa (zamiast 3410 zł) oraz

- punkt konsultacyjny 450,12 zł netto od przedsiębiorstwa (zamiast 4092 zł).

Co więcej, gdyby chcieli Państwo, aby w szkoleniach wziął udział więcej niż jeden pracownik, to wtedy do podstawowej ceny 1 015,92 zł + VAT doliczane są już tylko koszty szkolenia grupowego, czyli jedyne 139,55 zł + VAT.

Przeglądając obecne oferty szkoleń z zakresu zamówień publicznych, gdzie za jeden dzień szkoleń firma liczy sobie koszty ponad tysiąca złotych, mogę zapewnić, że nasza oferta jest bardziej korzystna, gdyż za niższą cenę otrzymują Państwo rzetelne cztery dni szkoleń oraz doradztwo indywidualne i punkt konsultacyjno-doradczy.

Do tej pory zaufały nam 169 firm, z których przeszkoliliśmy 341 uczestników! Zapraszamy do udziału w projekcie! Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pzp.wgpr.pl

 

DANA2 1100x25019415