fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Na portalu Północnej Izby Gospodarczej przedstawiamy Państwu wywiady i publikacje na temat tegorocznych laureatów konkursu Pracodawca Roku 2018 organizowanego przez naszą instytucję, Polską Fundację Przedsiębiorczości i partnerów. Czas poznać bliżej firmę Bridgestone. Międzynarodowy potentat rozbudowuję swoją działalność pod Stargardem zatrudniając coraz większą liczbę pracowników. Rozwój, podobnie jak plany na przyszłość, są imponujące. Z Joanną Dudek, specjalistą ds. personalnych i administracyjnych w firmie Bridgestone Stargard rozmawiał Michał Kaczmarek.

 

Jak ważne dla firmy Bridgestone było zdobycie tytułu Pracodawca Roku?

Kreowanie silnej marki w dzisiejszych czasach to niezwykle trudne wyzwanie dla każdego pracodawcy. W okresie tak silnej konkurencji na rynku pracy  nie wystarczy być tylko rozpoznawalną marką na rynku. Nieustannie koncentrujemy nasze codzienne wysiłki na tym, aby być pracodawcą z wyboru. Wszelkie projekty przez nas realizowane, takie jak  tworzenie stymulującego środowiska pracy i realnych możliwości rozwoju na każdym stanowisku pracy,  atrakcyjny system wynagradzania, działalność CSR i jasne wytyczne co do etyki prowadzenia biznesu w Bridgestone Stargard są nakierowane przede wszystkim na tworzenie wspaniałego miejsca pracy dla pracowników. Zdobycie statuetki Pracodawca Roku to dla nas wielkie wyróżnienie na forum pracodawców  a zarazem potwierdzenie, że nasze inicjatywy w tworzeniu pozytywnej i inspirującej kultury organizacyjnej są warte wysiłku jaki w nie wkładamy. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy docenieni przez jury konkursu wiedząc jak mocni byli nasi konkurenci. Z ogromną przyjemnością przekazaliśmy tę wiadomość naszym pracownikom wszystkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi z gratulacjami dla całej załogi.

Jakie specjalne działania podejmujecie Państwo by pokazać swoim pracownikom troskę o nich i ich dobre samopoczucie w pracy?

W Bridgestone wierzymy, że liderzy pełnią kluczową rolę w budowaniu pozytywnej atmosfery i wspierającego środowiska pracy. Wspólnie z nimi realizujemy wizję przywództwa wspierającego (servant leadership), która opiera się na założeniu, że lider to osoba, której głównym celem jest wspieranie pracowników w realizacji celów. Naszym zdaniem docenianie i dowartościowywanie pracowników to klucz do tego aby pracownik miał wewnętrzną motywację by przekraczać stawiane przed nim cele, a także aby brał odpowiedzialność za realizowane zadania, a praca dawała mu coraz więcej satysfakcji.  Nie zapominamy również o kwestiach związanych z budowaniem więzi i relacji w grupach, budowaniu wspólnoty w naszych zespołach. Dla zapewnienia dobrego samopoczucia pracowników ważne jest również stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy zarówno w biurach jak i na hali produkcyjnej. Słuchamy głosów naszych pracowników i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. W każdej sytuacji staramy się być elastyczni. Kiedy pracownicy zgłaszali nam, że grafik pracy bywa dla nich zbyt uciążliwy, stworzyliśmy im pulę opcji do wyboru i umożliwiliśmy wybór grafiku dostosowanego do preferencji pracowników pracujących w każdej z komórek w firmie.

Czy firma Bridgestone Stargard realizuje indywidualne systemy np. motywowania czy nagradzania pracowników? Czy jest jakiś element relacji na linii pracodawca - pracownik, który jest indywidualny i tylko Państwo zdecydowaliście się na jego wprowadzenie?

W Bridgestone Stargard realizujemy politykę pay for performance. Ocena wyników pracy, związana  z tym premia i podwyżka uzależniona jest od wyników pracy oraz od poziomu realizacji celów zarówno zawodowych jak i rozwojowych. Poza systemem premiowania i ocen rocznych mamy rozbudowany system nagradzania. Pracownicy otrzymują nagrody indywidualne od Managera swojego działu, lub Prezesa Bridgestone Stargard. Ponadto dwa razy w roku organizujemy galę rozdania nagród, podczas której doceniamy pracowników indywidualnie i grupowo. Pracownicy otrzymują nagrody za: wzorową postawę i bardzo dobre wyniki pracy, najszybsze i najefektywniejsze wdrożenie się w nowe obowiązki, trening/mentoring i wdrożenie pracownika na nowe stanowisko pracy. Nagradzamy też najlepsze projekty, wdrożenie zmiany i wniesienie innowacyjności.

Czy zauważacie Państwo, że im większa troska o pracowników tym mniejsza rotacja w składzie zespołu?

Zdecydowanie tak.  Zależy nam na pracownikach, którzy wiążą się z nami na dłużej, dlatego na każdym etapie musimy zapewnić im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Już na etapie rekrutacji z dużą starannością weryfikujemy, czy nasze wzajemne oczekiwania i wizja współpracy są zbieżne. Dbamy o wdrożenie pracownika w organizacji dzięki systemowi onboardingu pracownika, który nieustannie udoskonalamy. Jeżeli pracownik decyduje się na odejście z firmy badamy jakie są tego przyczyny. Te, które są  zależne od nas staramy się je wyeliminować możliwie jak najskuteczniej.

Nasza recepta na sukces w utrzymaniu naszych pracowników składa się z trzech elementów:

Zakotwiczenie w pracownikach dumy z realizacji naszej misji – służenia społeczeństwu produktami najwyższej jakości, poprzez rozumienie wizji firmy na wszystkich szczeblach organizacji oraz wdrażanie jasnej i inspirującej wizji przywództwa. Uświadomienie pracownikom ich wkładu w sukces firmy poprzez tworzenie możliwości uczenia się i proaktywnego kształcenia, wsparcie w rozwoju kariery i partnerskie relacje z przełożonym oparte o partnerstwo. Dobre samopoczucie pracownika w organizacji, work life balance, sprawiedliwe nagradzanie i docenianie w oparciu o wyniki pracownika.

Jak oceniacie Państwo możliwość prowadzenia i rozwijania swojej działalności w Szczecinie / Województwie Zachodniopomorskim? Jakie perspektywy niesie lokalizacja naszego regionu, a jakie generuje komplikacje.

Według nas perspektywy do rozwoju naszej działalności stanowi dobra lokalizacja i położenie naszej firmy. Otacza nas sieć dróg szybkiego ruchu, a to oznacza naszą dostępność. Komplikacje może wywoływać konieczność konkurowania z niemieckim rynkiem pracy, a także relatywnie niska dostępność doświadczonych specjalistów i inżynierów w porównaniu z innymi regionami Polski. 

Jakie są plany  Państwa firmy na najbliższy czas?

Jesteśmy w trakcie wdrażania BME czyli Bridgestone Manufacturing Excellence (system IWS), jest to wynik procesu transformacji, którą przechodzi firma Bridgestone od 2013r. Polega na zmianie podejścia do organizacji procesu produkcyjnego oraz zmianie kultury pracy. System dostarcza narzędzi pozwalających na wyłonienie luk systemowych, które są krytyczne dla organizacji pod kątem niwelowania strat, zapewnia odpowiedni poziom kwalifikacji trenerów, a także za dostarczenie szkolenia w momencie kiedy jest potrzebne. Dla każdego ze stanowisk przygotowana jest możliwa ścieżka kariery, zarówno ekspercka jak i liderska.  Każdy z pracowników posiada plan pracy i plan rozwoju na cały rok, który jest cyklicznie monitorowany.

Kolejna duża zmiana w naszej organizacji związana jest z digitalizacją środowiska pracy. Transformacja „Digital Workplace” obraca się wokół potrzeb ludzi i zwiększenia efektywności ich pracy, poprzez udostepnienie wszystkim najnowszych i najbardziej odpowiednich narzędzi cyfrowych. Zwiększa zaangażowanie i mobilność pracowników usprawniając jednocześnie ich współpracę i wydajność.

Fabryka Bridgestone Stargard wkroczyła w 4 etap rozbudowy. Efektem tego będzie zwiększenie działu Mieszania (czyli pierwszego działu na produkcji na jakim produkowane są mieszanki gumowe, wykorzystywane w dalszej produkcji),  a rozbudowa zakończy się niebawem.

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0