fbpx

 

Wigilia Banner

 

Marysia od chwili narodzin walczy o zycie. Jedynym sposobem leczenia dzieci z tą wadą jest kilkuetapowe leczenie operacyjne. Marysia jest już po 2 operacjach oraz cewnikowaniu serca, w niedalekiej przyszłości będzie wymagała kolejnego cewnikowania serca oraz operacji. Przed nami jeszcze długie pobyty w szpitalu, długotrwała rehabilitacja i wiele dodatkowych kosztów leczenia. Aby mogła w miarę normalnie dorastać, potrzebujemy Twojej pomocy. Dla Ciebie to niewiele. Dla Marysi być może całe życie!

Proszę, przekaż 1% podatku. Wpisz w PIT: J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PU BLICZN EGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzon o przez Ministra Prac i Poli i Społeczne' oraz kość kwo na rzecz. 137. Numer KRS Wnioskowana kwota 138. 0000 2 666 44 Kwota zaokrągleniu z poz. do 138 pełnych nie może dziesiątek przekroczyć groszy 1% w kwoty dół. z poz. 126, po zł,gr K. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część J, w poz. 139 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 140 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacja o kwocie z poz. 138. W poz. 141 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail). 139. Cel szczegółowv 1% 140. Wyrażam zgodę ZC 8373 Maria Drechsler x 141. Proszę, wpłać darowiznę na konto: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 z dopiskiem: ZC 8373 Maria Drechsler Fundacja Serce Dziecka SerceDziecka.org.pl 22 848 07 60