fbpx

IZBOWY WYJAZD DO NEAPOLU

 

karma3

 

Właśnie trwa wyjątkowy lunch biznesowy, podczas którego omówione zostaną Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK jest nowym, obligatoryjnym dla Pracodawców, systemem długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Firma zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników w wieku do 55 roku życia. Od 55 do 70 roku życia umowa zawierana jest na wniosek pracownika.

01/07/2019-obowiązek zastosowania Ustawy dla pracodawców

od 25/10/2019- Umowa o zarządzie PPK z wybraną insytucją

od 12/11/2019- Umowa o prowadzenie PPK z pracownikami

do 15/12/2019- Przekazanie pierwszych wpłat do wybranej instytucji

 

Spotkanie poprowadził Piotr Pawlik z AVIVA Investors.