fbpx

BANER dzień przedsiębiorcy 2020

 

MISJA GOSPODARCZA MAURITIUS 1

 

Uprzejmie Informujemy o aktualnych możliwościach pozyskania bezzwrotnych dotacji ze środków UE dla firm w województwie zachodniopomorskim.

Regionalny Program Operacyjny

 

Działanie 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji:

              * Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach;
              * Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami;
              * Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne);

TYP 1) Małe projekty B+R (IS) – do 100 tyś. zł
- Sektor: MŚP, Duże przedsiębiorstwa
- wysokość dotacji – do 85%
- nabór – od 02.05.2019 do 31.12.2019

TYP 2) Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej (IS) – do 4,5 mln. zł
- Sektor: MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Partnerstwa przemysłowo-naukowe
- wysokość dotacji – do 50%
- nabór – od 02.06.2019 do 29.11.2019

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
-             wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
-             zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
-             zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego

- Maksymalna kwota dofinansowania – 4 mln. zł
-  Sektor: MŚP
- wysokość dotacji – 45% mikro i małe, 55% średnie przedsiębiorstwa
- nabór: od 01.10.2019 do 02.12.2019 - specjalizacje zgodne z KS

Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT SOM

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP na terenie ZIT poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej

- nabór - od 01.10.2019 do 02.12.2019

Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT KKB

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP na terenie ZIT koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej

- nabór - od 01.10.2019 do 02.12.2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.

Konkurs podzielony na rundy – tzw. szybka ścieżka

Poddziałanie 2.1.
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

- Nabór: 26.09. – 14.10.2019 r.

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek


Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

- Nabór: 30.08. – 31.10.2019 r.

Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne


Wsparcie projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu to m.in.:

- zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

- zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

- zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,


- Sektor: MŚP
- Wartość dofinansowania – 30-70%
- Nabór: 12.09.2019. – 27.02.2019 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Szczecin (70-482),  ul. Wojska Polskiego 86
tel. +4891 486 07 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.