fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Brakuje rąk do pracy a pracownicy mogą przebierać w ogłoszeniach. Obecnie największym wyzwaniem dla prawie 90 proc. polskich pracodawców jest pozyskanie nowych pracowników.

Jak wynika z raportu PwC - do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy. Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników.

Autorzy raportu PwC podkreślają, że większość firm sektora nowoczesnych usług biznesowych, jako największe przeszkody w zatrudnianiu cudzoziemców wskazuje formalności administracyjne oraz podejście urzędów, które nie odpowiadają potrzebom biznesu.

Ponadto jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsługi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich działalności.

Zatrudnienie cudzoziemców wymaga od pracodawców znajomości różnych źródeł prawa i swobodnego poruszania się w gąszczu nieprecyzyjnych przepisów.

Skomplikowany i długotrwały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców naraża pracodawców na popełnienie wielu błędów, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe. Kary związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca są wysokie i sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zawsze warto aktualizować wiedzę, aby uniknąć kosztownych pomyłek.

 

  
  • Pfp27042018a
  • Ciekawi Utra 404x335