izba dla biznesu baner

 

 „Zielony ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecina” to kolejna konferencja związana z tematyką ekologiczną i energetyczną organizowana przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie oraz partnerów niemieckich. Wydarzenie miało miejsce w miniony czwartek i cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego. – Zaangażowanie Północnej Izby Gospodarczej w tematykę ekologiczną wynika z dwóch powodów: nasi przedsiębiorcy są świadomi jak ważne jest prowadzenie biznesu zgodnie z naturą oraz wiedzą, że w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 nie ma miejsca dla firm, które nie szanują środowiska. Nasze spotkania przybliżają firmom zasady eko-funkcjonowania i mam przekonanie, że każda kolejna konferencja i wymiana doświadczeń przynosi coraz to bogatsze efekty – mówi Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

 

       To kolejna polsko-niemiecka inicjatywa, której celem było przekazywanie przedsiębiorcom dobrych praktyk z zakresu ekonomii, ekologii i energetyki. Konferencja, którą Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie organizowała w sierpniu okazała się dużym sukcesem. Teraz czas na zagadnienie jeszcze bardziej szczegółowe. Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły 22 maja 2019 r. przepisy unijne dotyczące reformy europejskiej polityki energetycznej i są obecnie w trakcie wdrażania nowych wymogów Zielonego Ładu. Dzięki tej nowej strategii wzrostu gospodarka powinna stać się neutralna dla klimatu do roku 2050.

   Jakie wnioski możemy wysnuć po ubiegłotygodniowym spotkaniu organizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą oraz partnerów z Niemiec? – To pokłosie dobrej współpracy przy organizacji konferencji na temat współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania, Izby Przemysłowo-Handlowe Neubrandenburga i Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą widzą w nas partnera do dyskusji i wymiany doświadczeń, czego efektem była konferencja energetyczna w Szczecinie – mówi dr Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.  – Nasze spotkanie dotyczyło „green dealu” i wdrażania go w naszym obszarze metropolitalnym. Rozmawialiśmy także o celach ekologicznych i klimatycznych do roku 2050. Nasi przedsiębiorcy są zainteresowani elektromobilnością oraz zastosowaniami ekologicznymi, które mogą być wykorzystywane w codziennym działaniu firm. Zielony rozwój to jest coś, co jest nam coraz bliższe. Pamiętajmy, że wszystkie dotacje unijne już niebawem będą warunkowane tym, jak bardzo proekologiczne rozwiązania są stosowane – mówi dyrektor Wolny, zaznaczając, że rośnie świadomość przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego w tym zakresie, co widać po frekwencji na ostatnich dwóch konferencjach.

     Celem konferencji było przybliżenie wymagań UE dla regionu po obu stronach Odry, zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie bezpiecznych dostaw energii oraz wspólne omówienie możliwości realizacji wymagań UE w regionie metropolitalnym Szczecina. Czwartkowa konferencja i udział w nich przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego i Niemiec jest doskonałym dowodem na to, że współpraca gospodarcza na pograniczu powinna być jak najszersza, bo przynosi obopólne korzyści. – Oba wydarzenia, które organizowaliśmy w ostatnim czasie będą mieć charakter cykliczny – dodaje dyrektor Piotr Wolny.Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0