PIG 1150x350

 

1 Baner 938x200 8MKM

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie została poproszona o interwencję w sprawie jednej z kawiarni działających w Szczecinie. Przedsiębiorcy zwracali uwagę, że ich działalność jest bardzo mocno utrudniona przez zmiany wprowadzone przez miasto w czasie tzw. „prototypowania”. Uniemożliwiony jest dojazd samochodami na teren placu, co ma swoje zalety – spokój, ciszę i porządek, ale i wady, bo dostarczenie tortu z cukierni do samochodu wiąże się z koniecznością pokonania z nim dużej odległości.

   Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie przygotowała pismo w sprawie kawiarni „Ale ciacho”, które zostało złożone w biurze Urzędu Miasta w Szczecnie. Bardzo liczymy na odpowiedź prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

Poniżej list Prezes Hanny Mojsiuk:

        W imieniu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, instytucji, która zawsze wspiera przedsiębiorców, pracodawców ich pracowników i stoi na straży ich interesów zwracam się do Pana z prośbą o interwencję i wyjaśnienie sytuacji szczecińskiego przedsiębiorcy prowadzącego swą działalność na Placu Orła Białego. „Ale Ciacho” już na trwałe wpisało się w krajobraz Szczecina, a od 2019 roku funkcjonuje także na Końskim Kieracie przy placu Orła Białego. Pandemia odcisnęła na działalności swoje piętno, a teraz dodatkowo w wyniku zmian organizacji funkcjonowania placu, odcięto przedsiębiorcy możliwość dojazdu do lokalu. Odebrano mu zatem możliwość normalnego funkcjonowania, swobodnego prowadzenia biznesu. Codzienny, wielokrotny transport towaru do drugiego lokalu i Klientów został bardzo utrudniony, albowiem parkowanie możliwe jest jedynie w wyznaczonym konkretnie do tego miejscu oddalonym znacznie od lokalu , dodatkowo jest ograniczone czasowo do 15 min. A każde przekroczenie limitu czasu skutkuje mandatem 200 zł. Rozumiemy zmiany funkcjonowania placu, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć ograniczenia dostępu do lokalu i braku możliwości podjazdu do lokalu w celach dostawczych. W tym trudnym popandemicznym czasie, kiedy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, miasto powinno ich wspierać, dlatego też zwracam się do Pana z ogromną prośbą o zainteresowanie się ww. tematem i podjęcie odpowiednich kroków umożliwiających właścicielom lokalu „Ale Ciacho” normalne funkcjonowanie. Właściciele w swoich pismach do Urzędu Miasta zaproponowali alternatywne rozwiązania , które mogą pogodzić wszystkie strony .W związku z powyższym uprzejmie prosimy o ponowne rozpatrzenie tematu dojazdu do lokalu „Ale Ciacho” .

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM