PIG 1150x350

 

1 Baner 938x200 8MKM

Północna Izba Gospodarcza wychodzi z ponowną inicjatywą organizacji Polsko-Niemieckiej Konferencji Energetycznej pt. "Europejski  Zielony Ład i jego oddziaływania na przygraniczny region metropolitalny Szczecina i Berlina”

Konferencja organizowana jest przy współudziale  Partnera Niemieckiego IHK Ostbrandenburg Regionalcenter Barnim-Uckemark oraz współpartnerów: Konsul Honorowy Republiki federalnej Niemiec, IHK Neubrandenburg, Dom Gospodarki w Szczecinie, Centrum Usługowo-Doradcze SBC Barnim und Uckermark.

W konferencji udział wezmą polscy i niemieccy delegaci z Brukseli, instytucje zajmujące się ochroną środowiska oraz przedsiębiorcy działający w branży energetycznej, m.in: Eprosument S.A., Polska Grupa Wodorowa, POLDRONE Sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., AKOTEC Productionsgesellschaft mbH, EWE AG, H2-Gruppe.

Celem konferencji jest zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie OZE, zaopatrzenie w energię oraz wspólne przedyskutowanie możliwości wdrożenia wymogów UE w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Parlamentarzyści UE przedstawią nam swoje poglądy na temat Zielonego Ładu i zapoznają się z praktycznymi problemami z ekonomicznego i komunalnego punktu widzenia. Konferencja stwarza również możliwość wymiany pomysłów na temat efektywności energetycznej, wodoru, OZE, energii geotermalnej, rozwiązań zaopatrzenia energetycznego kwartałów mieszkalnych i rozbudowy sieci w ramach wspólnych projektów. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane z Zielonym Ładem Unii Europejskiej, przedstawione będą stanowiska posłów do parlamentu Europejskiego z Polski i Niemiec w zakresie ochrony środowiska. Podczas konferencji przewidziane są prezentacje projektów zaopatrzenia energetycznego oraz stanowiska przedsiębiorców w temacie. Konferencja zakończy się panelem dyskusyjnym.

Konferencja dofinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa  (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) odbędzie się w Hotelu Radisson Blu, 31 sierpnia 2021r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyka konferencji do rejestracji on-linie http://ihk-obb.de/greendeal-pl

 

 eprosument_logo.png    
AI_NewLogo_no_background_landscape_black.png    
PSI_KSSSE_logo (1).png    
pgw — black.png    

 

  Int5a_Programmlogo_mit_EU-1024x154.png   51__Euroregion_Pomerania.jpg

 

 

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM