Baner nowastrona

 

Legalizacja Baner

Północna Izba Gospodarcza jako jedyna instytucja w Szczecinie uzyskała uprawnienia do legalizacji dokumentów dla handlu zagranicznego. – To ważny moment dla naszej instytucji, pokazujący, że Izba zajmuje się nie tylko szkoleniami, integracją czy działaniem lobbingowym na rzecz gospodarki, ale i praktycznym wsparciem administracyjnym. Partnerzy biznesowi z krajów odległych od siebie geograficznie mogą mieć do siebie ograniczone zaufanie. Może się zdarzyć, że klient lub zleceniodawca zażąda od nas potwierdzenia legalności dokumentów handlowych. Izba będzie uwierzytelniać dokumenty polskich firm na rzecz partnerów zagranicznych. Takie działanie będzie mocno ułatwiać ekspansję zagraniczną zachodniopomorskim przedsiębiorcom – mówi Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

   Najczęściej legalizuje się takie dokumenty jak: faktury handlowe, świadectwa pochodzenia oraz świadectwa weterynaryjne i sanitarne. Zalegalizowany dokument handlowy jest dowodem na legalność działalności firmy, potwierdzeniem wiarygodności wystawianych przez nią faktur i dokumentów oraz potwierdzeniem pochodzenia towaru i usług.

  - Konieczność przedłożenia dokumentu pojawia się zwykle w międzynarodowych kontraktach, specyfikacjach warunków zamówienia, instrukcjach czy w wyniku korespondencji i negocjacji handlowych. Najczęściej takie wymogi pojawiają się w relacjach biznesowych z przedsiębiorstwami z Ameryki Południowej, Azji czy Afryki. To kontynenty odległe, ale jednocześnie bardzo perspektywiczne w kontekście wymiany handlowej. W Polsce za legalizację dokumentów handlowych odpowiedzialna jest Krajowa Izba Gospodarcza, która upoważnia do działania instytucje o charakterze lokalnym – mówi dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotr Wolny.

  Jakie rodzaje dokumentów mogą być legalizowane przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie? Dyrektor Wolny wymienia szereg ułatwień administracyjnych dla przedsiębiorców: - Legalizujemy umowy handlowe i eksportowe, w tym tłumaczenia, faktury, pełnomocnictwa czy dokumenty przewozowe oraz świadectwa wydawane przez inspekcje sanitarne, weterynaryjne czy handlowe. Zajmujemy się również dokumentami celnymi w kontekście pochodzenia towarów. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców sprzedających towary zagranicę. To ważna zmiana dla zachodniopomorskich przedsiębiorców, bo dotychczas legalizacja dokumentów handlowych dla naszego regionu odbywała się w Warszawie – mówi dyrektor Piotr Wolny.

  Północna Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300