Legalizacja Baner

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotował dla sektora MŚP systemy gwaracji.

1. Gwarancja de minimis -  Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-de-minimis/

2. Gwarancja Biznesmax z dotacją Zabezpieczenie spłaty kredytu - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/

3. Gwarancja płynnościowa Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-plynnosciowa/

4. Gwarancja dla sektora rolnego Wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-dla-sektora-rolnego/

5. Gwarancja spłaty limitu faktoringowego Celem gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/

6. Gwarancja COSME Zabezpieczenie spłaty kredytu - szczegoły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-cosme/

7. Gwarancja Kreatywna Europa Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/gwarancja-kreatywna-europa/

8. Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej Gwarancja BGK, która zabezpieczy spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców) - szczegóły: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-splaty-leasingu/pozyczki-leasingowej/ 

 

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3