Tarcza 6 banner

 

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące możliwości złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS za marzec 2020 roku, w przypadku płatników którzy już zapłacili składki za miesiąc marzec 2020 roku (a więc nie jest spełniony wymóg „nieopłacenia składki”) poniżej Kancelaria doprecyzowuje przesłaną Państwu wcześniej informację:

W przypadku gdy jesteście Państwo płatnikami:

- którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 10 ubezpieczonych lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacacie Państwo składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne

- którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

i zapłaciliście Państwo składki za miesiąc marzec 2020 roku, na podstawie art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 możecie Państwo złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek, pomimo iż składki zostały zapłacone. W tej sytuacji przysługuje Państwu także zwrot odpowiednio:

  • w przypadku płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne – zwrot całości opłaconych należności, bądź
  • w przypadku płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – zwrot 50% opłaconych należności

- na zasadach określonych w art. 24 ustawy u systemie ubezpieczeń społecznych

W związku z powyższym, Kancelaria rekomenduje:

  1. złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek także za miesiąc
    marzec oraz
  2. złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych należności (za miesiąc marzec 2020 roku).

W przypadku, gdy nie złożycie Państwo wniosku o zwrot należności – istnieje ryzyko iż ZUS zaliczy powstałą nadpłatę na należności za miesiąc kwiecień – wówczas w przypadku:

  • płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwolnienie w wysokości 50% będzie przysługiwało od kwoty niezapłaconych składek (czyli de facto 1/4 składek za kwiecień).
  • płatników którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 10 ubezpieczonych lub osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwolnienie za miesiąc kwiecień nie będzie przysługiwało wcale, jako że składka za kwiecień będzie opłacona (a zwolnienie przysługuje co do zasady wyłącznie w odniesieniu do składek nieopłaconych).

Dziękujemy za przygotowanie opracowania Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska.

Baner IKW luty 1140x320