fbpx

 

webinar 1100x250

 

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Co roku Izba przygotowuje dla zrzeszonych firm bogatą ofertę bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń, konsultacji, wyjazdów turystycznych i biznesowych, cyklicznych imprez towarzyskich i integracyjnych. Wdraża również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Potrafią też wziąć sprawy w swoje ręce, powołując branżowe komisje i klastry walczą z krzywdzącymi przedsiębiorców regulacjami prawnymi.

 

Organy statutowe Północnej Izby Gospodarczej na okres kadencji lata 2016-2020

Prezydium:

Jarosław Tarczyński - Prezes

Maciej Borowy - Wiceprezes

Piotr Tomaszewicz - Wiceprezes

Krzysztof Osiński - Skarbnik

Hanna Mojsiuk - Sekretarz

Rada Izby:

Andrzej Lebdowicz

Krzysztof Bobryk

Krzysztof Osiński

Maciej Borowy

Renata Gryczka

Piotr Tomaszewicz

Mirosław Sobczyk

Andrzej Martuś

Roman Biłas

Hanna Mojsiuk

Aneta Szreder

Jarosław Tarczyński

Tomasz Kowalczyk

Arkadiusz Malkowski

Zbigniew Olejnik

Komisja Rewizyjna:

Salitra Krzysztof

Zasadziński Jan

Cezary Bak

Jerzy Sawicki

Sąd Koleżeński:

Abkowicz Włodzimierz

Gadomska Dorota

Łagodzicz-Pilarska Anna

Siergiej Anna

Szałek Adam

Tabor Tadeusz

Teszner Wojciech

Trochimczuk Arsen

 

 

ciekawi

konsultacjelean27042018

pfp27042018a