idb banner 1420 280

 

Poniższy list został przesłany do Prezydent Kołobrzegu Pani Anny Mieczkowskiej

Wersja pdf: Stanowisko Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie w sprawie koronawirusa i skutków dla gospodarki – Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska