Baner nowastrona

 

Legalizacja Baner

Cele i zadania Klastra Budowlanego:
- integracja środowiska budowlanego,
- inicjatywa stworzenia "Akademii Dobrego Rzemiosła",
- szkolenia dla pracowników branży budowlanej,
- stała współpraca jako ciało doradcze przy Komisji ds. Budownictwa Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa,
- ochrona interesów firm budowlanych oraz reprezentowanie ich wobec władz państwowych i samorządowych,
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z firmami budowlanymi,
- organizacja targów, giełd i konferencji o tematyce budowlanej.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300