W mikołajki, Klaster na comiesiecznym spotkaniu Klubu Lean Managment zorganizował warsztaty z ciągłego doskonalenia procesów (kaizen). Zainteresowanie tematem było wyjątkowo duże i prawie 60 osób obecnych na sali, przez 2,5 godziny, w swoim prywatnym czasie, zdobywało wiedzę praktyczną. Organizatorzy nie ukrywają zadowolenia z popularności tematu, dużej frekwencji i aktywności uczestników spotkania. Bardzo za to dziękujemy.

Zapraszamy na kolejne spotkania, już w Nowym Roku. Pierwsze, 9 stycznia (wtorek) 2018r. W planie kolejne ciekawe i wciągające zagadnienia w obszaru doskonalenia procesów. Prosimy obserwować nas na FB https://www.facebook.com/KlubLeanManagement/ , zadawać pytania i inspirować pomysłami. Zachęcamy też do składania deklaracji członkowskich, formalnego przystąpienia do Klastra. Członkowie Klastra będą mieć dostęp do szkoleń realizowanych tylko dla nich i będą mieć pierwszeństwo w zagwarantowaniu miejsca na spotkaniach otwartychm gdzie będzie koniecznośc limitowania listy gości. Tutaj szczegóły i deklaracja członkowska do pobrania:
http://www.izba.info/klastry-komisje-sad/klaster-praktyki-zarz%C4%85dzania-procesowego/regulamin-i-deklaracjarocesowego/regulamin-i-deklaracja 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, życzy zespół Klastra Zarządzania Procesowego.

DANA2 1100x25019415