fbpx

 

7MKM baner 1150x250px pg1 20180701

 

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów. Zakłada działanie neutralnej osoby trzeciej - mediatora, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktu. Mediacja to niższe koszty w porównaniu do procesu sądowego, szybkie postępowanie (2-3 tygodnie) i szansa na normalną relację po zakończeniu mediacji.

Jeśli chcą Państwo zacząć postępowanie, zapraszamy do kontaktu z mediatorami zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej, działającymi w ramach Stowarzyszenia Mediatorów Consensus. W ramach promocji mediacji, dla firm i właścicieli przedsiębiorstw zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej przewidziany jest specjalny rabat na usługi.

gutowski09032018

Konrad Gutowski - Prawnik i mediator, specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, spadkowych i rodzinnych. Zawodowo związany z branżą IT w zakresie realizowania projektów informatycznych w służbie zdrowia, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych i prawa ochrony uczciwej konkurencji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS. Strona internetowa: www.mediatorgutowski.pl, telefon: +48 695 319 011.

 

 

franecka09032018

Anna Franecka - Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS oraz lider Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku. Strona: www.annafranecka.pl, telefon: +48 608 044 141.

ciekawi

konsultacjelean27042018

pfp27042018a