5 lutego br. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Podczas spotkania  Zarządu wybrano nowego Przewodniczącego - Pana Macieja Pirczewskiego z firmy Calbud.

Serdecznie informujemy, że 5 lutego br. (poniedziałek) o godzinie 13.30 (drugi termin godz. 14.00) w siedzibie Izby przy al. Wojska Polskiego 86 odbędzie się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej połączone z wyborami do Zarządu Klastra.

Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej serdecznie zaprasza na wykład z zakresu geotechniki, na którym przedstawiona zostanie tematyka dotycząca:

11 września br. odbyło się pierwsze powakacyjne Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Podczas spotkania poruszono tematy:


- szkolenia z zakresu geotechniki, którego organizacja planowana jest w siedzibie Izby
- praktyk studenckich w porozumieniu z Wydziałem Architektury i Budownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
- spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta w sprawie kryteriów jakimi powinna odpowiadać baza danych przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego, które mogą świadczyć usługi dla miasta
- terminy kolejnych spotkań Zarządu
- sprawy bieżące

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 23 października br.

DANA2 1100x25019415