27 lutego br. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego.  Podczas spotkania potwierdzono terminy szkoleń branży budowlanej.

Najbliższe warsztaty "Bezpieczeństwo na budowie" odbędą się 03 marca, przeprowadzi je Nadinspektor  Państwowej Inspekcji Pracy Pan Janusz Ignaczak. Podjęto również temat programu praktyk studenckich, które są wynikiem podpisanego porozumienia z Wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Przedsiębiorcy, którzy podpisali porozumienie zaczynają wdrażać program w swoich firmach.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 marca 2017 r.

ceopunkt27042018

konsultacjelean27042018

pfp27042018a