fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Zarząd Północnej Izby Gospodarczej odział Świnoujście działając na podstawie art.14 zwołuje w dniach 15.09.2017 roku Walne zgromadzenie Izby, które odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej  przy ul. Piastowskiej 62 w Świnoujściu o godzinie 13.00. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Rada Izby wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż w 30 minut po pierwszym terminie.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ ODDZIAŁ ŚWINOUJŚCIE

15.09.2017

Na początek zgromadzenia przewidziano, krótkie spotkanie z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Joanną Sokalską oraz przedstawicielem PZU.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.

5. Wybór Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie Rady Izby.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

Prezes Zarządu Północnej Izby Gospodarczej Odział Świnoujście - Andrzej Lebdowicz