fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych oraz Północnej Izbie Gospodarczej w Wałczu  na bezpłatne szkolenie na temat zmian dotyczących PRAWA PRACY oraz PRZEPISÓW ZUS które nastąpiły w roku 2019.

Termin i miejsce szkolenia:

2 kwietnia 2019 r. (wtorek)

sala szkoleniowa firmy GASTRONOMIK

(budynek B Starostwa Powiatowego w Wałczu,

przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 51-53)

 

 

 

I PRAWO PRACY – NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY 2018/2019

 

  1. Stosowanie monitoringu po 25.05.2018 r.:

- Warunki legalnego stosowania monitoringu wizyjny;

- Zmiany w przepisach prawa zakładowego związane z wprowadzeniem monitoringu;

- Dopuszczalność stosowania innych niż form monitoringu (monitoring poczty elektronicznej, monitoring korzystania z zasobów internetowych, lokalizacja za pomocą GPS);

- Stosowanie monitoringu a ochrona dóbr osobistych pracownika.

  1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:

- Jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?

- Postać papierowa akt osobowych a e-teczka – zalety, wady, ryzyka;

- Archiwizacja 10-cio czy 50-cio letnia?

- Zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej – informacyjne obowiązki pracodawcy wobec pracowników i byłych pracowników;

- Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom, byłym pracownikom oraz członkom ich rodziny;

  1. Akta osobowe wg projektu nowego rozporządzenia „o aktach osobowych”:

- Z ilu części będą się składały akta osobowe w nowym stanie prawnym?

- Jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych?

- Harmonogram i ewidencja czasu pracy – nowe zasady sporządzania i prowadzenia;

- Przechowanie harmonogramów czasu pracy i innych dokumentów związanych z czasem pracy w dokumentacji pracowniczej.

  1. Współpraca ze związkami zawodowymi po 01.01.2019 r.:

- Rozszerzenie prawa zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby

świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego;

- Nowe zasady stwierdzania posiadania przez organizację związkową statusu zakładowej organizacji związkowej i uznawania organizacji związkowe za reprezentatywną.

 

  1. Pracownicze plany kapitałowe:

- Jakie podmioty będą zobowiązane do wprowadzenia PPK, terminy wprowadzania PPK;

- Zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;

- PPK prawo czy obowiązek pracownika?

- Rezygnacja z udziału w PPK.

  1. Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. i dokonywania potrąceń

- nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę i obowiązek informacyjny

- zasady i kolejność dokonywania potrąceń

- kwoty wolne od potrąceń

- obowiązki pracodawców względem organów egzekucyjnych

- potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

- ochrona wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – zasady dokonywania potrąceń.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Klowan

- w latach 2003-2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy –Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy –specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener: szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu  Szczecińskiego (1995-2000). W latach 1998-2000 i 2002-2003 inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej. Od 8 maja 2017 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „Małgorzata Klowan Kancelaria Eksperci-Szczecin” z siedzibą w Szczecinie przy ul. B. Głowackiego 9/4, która zajmuje się głownie doradztwem, konsultacjami i szkoleniami z zakresu prawa pracy oraz obsługą prawno-kadrową firm

II ZMIANY W PRZEPISACH ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD STYCZNIA 2019 ROKU

 

  1. Mały ZUS od 1 stycznia 2019
  2. Ulga na start, preferencyjna podstawa i działalność nieewidencjonowana, E- akta

 

Szkolenie poprowadzi Dorota Wojtanek

- starszy inspektor w wydziale obsługi klientów i korespondencji (Inspektorat ZUS w Wałczu)

Prosimy o potwierdzenie obecności na szkoleniu pod nr tel. 64 387 01 34 do dnia 29.03.2019.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności na szkoleniu pod nr tel. 64 387 01 34 do dnia 29.03.2019.

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0