fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w krajuoraz poza jego granicami.


Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowią doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru. Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami.

Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania. W roku 2018 odbyło sie trzy edycje Kongresu. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 9-10 lutego w Eden Roc Hotel w Miami Beach, druga 21lipca w Buffalo zaś, trzecia 30-31 sierpnia, w  G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Program wydarzeń realizowany był w ramach  paneli dyskusyjnych, z których każdy poprzedzony został prezentacją wprowadzającą. Rok 2019 to sześć kolejnych spotkań "Kongresu 60 Milionów" w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po

świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko o charakterze biznesowym. Wysoką rangę naszego kongresu dostrzegł Premier Morawiecki adresując specjalnie na potrzeby kongresu w Miami poniżej link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=QOzTzZ2tBf8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QOzTzZ2tBf8&t=1s

Dla członków zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej Komitet Organizacyjny Kongresu 60MLN.PL oferuje 20% rabat na udział w wydarzeniach. 

 

  
  • Pfp27042018a
  • Ciekawi Utra 404x335