PIG 1150x350

 

1 Baner 938x200 8MKM

ZARZĄDZANIE w MŚP (przejrzystość, spójność)
Skuteczne prowadzenie współczesnej firmy.


Dla kogo:
Zapraszamy osoby kreatywne pracujące w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.
Wszystkich, którzy aspirują do awansu zawodowego.
Managerów prowadzących wielozadaniowe zespoły. Osoby,
które kierują zespołami w systemie rozproszonym.
Wszystkich, którzy chcą poprawić system komunikacji w firmie.


Cel:
Wzmocnienie praktycznych kompetencji zarządczych i organizacyjnych w MŚP - poszerzenie wiedzy
i zdobycie umiejętności.
Doskonalenie sztuki efektywnego prowadzenia zespołu.
Usprawnienie skutecznego komunikowania oraz swobodnego posługiwania się narzędziami
nowych mediów w realizacji celów firmy.
Przygotowanie do skutecznego budowania ścieżki rozwoju zawodowego,


Dlaczego my:
Jesteśmy praktykami biznesu i potrafimy się tą wiedzą dzielić. Pracujemy w najwyższych standardach S.S.W. Collegium Balticum. Kładziemy nacisk na umiejętności, pracując na prawdziwych przykładach rynkowych. Jesteśmy elastyczni w formie i treści. Uczymy jak realnie wychodzić z problemów pojawiających się w małych i dużych przedsiębiorstwach. W nauczaniu uwzględniamy wszystkie nowoczesne narzędzia dostępne na rynku. Posiadamy nowoczesny system sumowania i dokumentowania zdobytej wiedzy.

Rezultaty po zakończeniu studiów (2 semestry):
Większa świadomość swoich celów i potrzeb w zarządzaniu firmą. Zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania finansami. Polepszenie relacji z ludźmi. Wzmocnienie umiejętności przywódczych w prowadzeniu zespołów. Zdobycie wiedzy prawnej na podstawie przykładów w stosowaniu rozwiązań niezbędnych w firmie. Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami social mediów do prowadzenia firmy. Wzrost decyzyjności w zarządzaniu i w pracy członków zespołów. Pobudzenie potrzeby samodoskonalenia. Wzrost motywacji i chęci podejmowania nowych wyzwań. Pro aktywność i skuteczność wykonywania zadań w zespołach. Świadome wykorzystywanie wrodzonych predyspozycji i talentów. Zwiększenie zaradności, pewności siebie i elastyczności.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM