Informujemy o rozpoczętym konkursie wniosków o dofinansowanie w formie premii technologicznej. Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla klientów, którzy posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję technologiczną i ubiegać się będą o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie dla przedsiębiorstwa stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorstwa muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Korzystając z Kredytu technologicznego w GBS Banku zyskujesz: - możliwość uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 6 mln zł., - możliwość sfinansowania do 75% wartości przedsięwzięcia, - długi okres kredytowania.

Kalendarium trzeciego naboru: -16 stycznia 2017 r. – ogłoszenie konkursu, - 20 lutego 2017 r. – rozpoczęcie naboru wniosków, - 29 marca 2017 r. – zakończenie naboru wniosków.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z doradcą klienta www.gbsbank.pl

Nabór dotyczy poddziałania 3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

ceopunkt27042018

konsultacjelean27042018

pfp27042018a