fbpx

 

Wigilia Baner

 

26 – 27 listopada w Północnej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie poświęcone branży akwakultury. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy oraz eksperci z branży zarówno z Polski jak i Grecji, Litwy, Włoch czy Irlandii. Pierwszego dnia zostały poruszone tematy takie jak szanse i zagrożenia w branży, kryzys Bałtyckiego rybołówstwa czy nowe technologie w akwakulturze. Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, w której przedsiębiorcy mieli okazję odwiedzić firmę „Jurassic Salmon”.

Jak rozwijać akwakulturę na Pomorzu Zachodnim i w całej Europie? Gorąca dyskusja w Północnej Izbie Gospodarczej

Ożywiona dyskusja na temat sytuacji na Morzu Bałtyckim, ale i przedstawienie przedsiębiorcom szans na rozwój branży morskiej i szeroko rozumianej akwakultury – taki przebieg miało spotkanie zorganizowane w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach międzynarodowego projektu Extra SME’S.

„Temat akwakultury ciągle zyskuje na zainteresowaniu”

    Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje szereg projektów międzynarodowych z różnych dziedzin. Ich celem jest aktywizacja gospodarki w kontekście międzynarodowym i umożliwianie zachodniopomorskim firmom ekspansji na rynki zagraniczne. 26 listopada odbyła się konferencja, której celem była promocja akwakultury, realizowana była ona w ramach projektu Extra SME’s. Zadaniem projektu jest wsparcie branży akwakultury, a przede wszystkim poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności i ekstrawersji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, w których akwakultura jest siłą napędową gospodarki regionalnej:

   - Promujemy produkty, innowacyjne technologie w zakresie akwakultury i branży morskiej oraz zachęcamy do podjęcia dyskusji na temat bieżących problemów w Polsce i w Europie jeżeli chodzi o branżę morską i rybołówstwo. Temat akwakultury ciągle zyskuje na zainteresowaniu, choć w każdym kraju w Europie ogniska problemowe mogą być nieco inne, stąd też bardzo żywa i ciekawa dyskusja w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej. Udało nam się zaprosić gości z innych krajów: z Grecji, Irlandii, Rumunii, Włoch i Litwy. Nie brakuje także specjalistów z Polski - mówi Jacek Wójcik, koordynator projektów międzynarodowych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

    Wypracowanie wspólnego głosu nie jest łatwe, ale realizacja dotychczasowych projektów międzynarodowych pokazuje, że jak najbardziej jest możliwe, a przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego współpracujący z Północną Izbą Gospodarczą chętnie zabierają głos w najistotniejszych sprawach: - Chcemy lobbować za dobrymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców na forum Unii Europejskiej. Zgłaszana podczas dyskusji problematyka dotyczy unijnych obostrzeń np. zakaz połowu dorsza, który mocno dotyka naszych rybaków – dodaje Jacek Wójcik.

   Promocja akwakultury w wykonaniu Północnej Izby Gospodarczej to jednak nie tylko organizacja spotkania, ale i szereg innych działań, które mają na celu integracje przedsiębiorców z tej branży i zachęcanie ich do podejmowania kolejnych wyzwań. W projekt EXTRA SME’s zaangażowanych jest wiele krajów na świecie, stąd perspektywy są bardzo obiecujące.

Kryzys na Bałtyku jednym z głównych tematów spotkania. Przedsiębiorcy żywo zainteresowani

       Ponad 90% przedsiębiorstw w regionach EXTRA-MŚP to śródlądowe i przybrzeżne MŚP działające w całym łańcuchu wartości w sektorze akwakultury, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy. Globalny rynek wciąż jednak pozostaje zamknięty dla narodowych firm z wielu krajów. Tylko harmonijna współpraca, konsekwentny lobbing i oferowanie jak najlepszych usług i produktów może spowodować, że pewne „szklane sufity” zostaną pokonane. Realizacja międzynarodowego projektu przez Północną Izbę Gospodarczą stawia sobie za cel rozwój eksportu, zbliżanie przedsiębiorców do siebie i jeszcze aktywniejsze rozwijanie akwakultury na Pomorzu Zachodnim.

    Wtorkowa dyskusja w Północnej Izbie Gospodarczej momentami miała dynamiczny przebieg, bo przypadała na czas poważnego kryzysu gospodarczego na Morzu Bałtyckim: - Podczas spotkania zasygnalizowaliśmy jako przedsiębiorcy i rybacy szereg problemów. Kryzys jest tematem nośnym, bo doprowadził wielu ludzi do bankructwa. Traktuje to spotkanie jako jedno z pierwszych, które mają na głos wyrazić nasze oburzenie. 15 października Komisja Europejska wprowadziła zakaz połowu dorsza na Bałtyku argumentując to właśnie kryzysową sytuacją naturalną, ale nie wskazano powodów kryzysu, poza tym, że „dzieje się coś złego”. Takie spotkania z przedsiębiorcami oraz z parterami z zagranicy są bardzo istotne -  mówi Grzegorz Hałubek, Prezes Związku Rybaków Polskich i doradca Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

PARTNERZY PROJEKTU

  • Region Peloponez, Grecja – lider projektu
  • Region Liguria, Włochy
  • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Polska
  • Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, Rumunia
  • Lapland Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
  • Uniwersytet w Patras, Grecja
  • Zachodnia Komisja Rozwoju, Irlandia
  • Liguria, Klaster Technologii Morskich, Włochy
  • Agencja Rozwoju Regionów Krajowych, Litwa

logointerreg europe logo quadri

 

W dniach 5-6 listopada 2019 r. w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego , Północna Izba Gospodarcza, współpracując z Uniwersytetem Gdańskim oraz Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” z Warszawy, zorganizowała seminarium  „Projektowanie produktów turystycznych opartych o trasy i podróże marzeń” dla firm z branży turystycznej. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Baltic Heritage Routes.
Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area”. Główny celem projektu jest stworzenie i wdrożenie 8 nowych transgranicznych Szlaków Kulturowych i Przyrodniczych oraz kilkudniowych Podróży Marzeń w Regionie Południowego Bałtyku obejmujących Polskę, Litwę, Szwecję i Niemiec.

W seminarium wzięło udział ponad 45 osób z całej Polski, które prowadzą działalność gospodarczą lub naukową związaną z sektorem turystyki.
Przedsiębiorcy biorący udział w wydarzeniu mieli niepowtarzalną okazję na bezpłatne wykorzystanie koncepcji tras turystycznych przygotowanych w ramach projektu „Baltic Heritage Routes” i stworzenie na ich przykładzie własnych ofert turystycznych, które będą miały szansę na komercjalizację.
Oprócz sporej dawki wiedzy uczestnicy seminarium mieli szansę lepiej się poznać i zdobyć cenne kontakty podczas uroczystej kolacji. Wiele firm po zakończeniu seminarium wyraziło chęć współpracy z Północną Izbą Gospodarczą oraz innymi partnerami projektu „Baltic Heritage Routes”, która będzie polegać na wdrażaniu do swoich ofert turystycznych produktów wypracowanych podczas seminarium.

 

Seminarium Sopot foto 1
 Seminarium Sopot foto 2
Seminarium Sopot foto 3
 Seminarium Sopot foto 4

Age Friendly Communities to kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Jakie jest pierwsze skojarzenie gdy myślimy o seniorach jako o konsumentach? Polscy seniorzy wydają się być grupą pod tym względem zupełnie niedocenianą. Inaczej jest z seniorami z Niemiec, którzy są bardzo atrakcyjni np. dla branży turystycznej. Z czego wynikają te różnice? Czy rzeczywiście polscy seniorzy są grupą bez potencjału handlowego? A może to przedsiębiorcy podchodzą do tego zagadnienia zbyt stereotypowo i w nieodpowiedni sposób kierują do osób starszych swoją ofertę? Realizacja projektu Age Friendly Communities będzie okazją do weryfikacji wspomnianych tez. Inicjatywa jest skierowana zarówno do seniorów ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego jak i do przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Age Friendly Communities to kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Jakie jest pierwsze skojarzenie gdy myślimy o seniorach jako o konsumentach? Polscy seniorzy wydają się być grupą pod tym względem zupełnie niedocenianą. Inaczej jest z seniorami z Niemiec, którzy są bardzo atrakcyjni np. dla branży turystycznej. Z czego wynikają te różnice? Czy rzeczywiście polscy seniorzy są grupą bez potencjału handlowego? A może to przedsiębiorcy podchodzą do tego zagadnienia zbyt stereotypowo i w nieodpowiedni sposób kierują do osób starszych swoją ofertę? Realizacja projektu Age Friendly Communities będzie okazją do weryfikacji wspomnianych tez. Inicjatywa jest skierowana zarówno do seniorów ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego jak i do przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Newsletter 4.1 PL

Newsletter Frugal Innovation 1.png

Rozmowa o „srebrnej gospodarce” podczas kolejnego Izbowego rejsu.  „Polski rynek do 2030 roku będzie zdominowany przez osoby w wieku emerytalnym”

Sprzyjające okoliczności przyrody, piękna pogoda i dużo merytorycznej wiedzy, którą mogli przyswoić zarówno seniorzy uczestniczący w projekcie jak i przedsiębiorcy biorący udział w wydarzeniu. Północna Izba Gospodarcza realizuje projekt Age Friendly Communities w ramach którego odbył się rejs po Odrze.

Na Łodzi zamiast na Sali szkoleniowej. Izbowy rejs z seniorami w ramach europejskiego projektu

    Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizując unijny projekt Age Friendly Communities stara się przybliżyć zachodniopomorskim przedsiębiorcom ideę „srebrnej gospodarki”. Fakt starzenia społeczeństwa jest niezaprzeczalny, ta sytuacja sprawia, że blisko 1/3 aktywnych konsumentów to osoby powyżej 60. Roku życia. Seniorzy mają swoje oczekiwania względem producentów i twórców usług, a realizowany przez Izbę projekt ma za zadanie wspomniane dwa światy – seniorów i przedsiębiorców – do siebie przybliżyć.

      W miniony czwartek z Łasztowni wyruszył rejs, w którym udział wzięła grupa przedsiębiorców oraz silna reprezentacja szczecińskich seniorów, biorących na co dzień udział w zajęciach aktywizacyjnych organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem rejsu było przybliżenie idei projektu Age Friendly Communities oraz integracja obu środowisk: - Pokazujemy potencjał „srebrnej gospodarki”, głównym tematem rejsu było zagadnienie starzenia się społeczeństwa. Podpowiadaliśmy przedsiębiorcom jest wykorzystać potencjał, który dotychczas pozostawał niezauważony. Jest wiele firm, które projektując swoje usługi i produkty powinny brać pod uwagę głos przedsiębiorców. To może zaowocować np. poszerzeniem grupy docelowej lub szerszą ekspansją na rynku. Formuła rejsu wynika z okresu wakacyjnego, to jest czas, który nie zachęca do spędzania czasu w salach szkoleniowych. Część merytoryczną, łączymy z czasem wypoczynkowym, pokazując przy okazji bardzo atrakcyjne warunki naturalne okolic Szczecina – mówi Jacek Wójcik, kierownik Działu Projektów Międzynarodowych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. W rejsie uczestniczyła grupa kilkudziesięciu seniorów oraz przedsiębiorców. Nie brakowało wymiany wzajemnych obserwacji i doświadczeń.

Nie „Czy”, ale „Jak” czyli o zdobywaniu konsumenta jakim jest senior

     Wśród przedsiębiorców wciąż istnieje błędne przekonanie, że seniorzy są grupą docelową pod którą nie warto formatować nowych usług czy produktów. Ich dochody – owszem – są stałe, ale jednocześnie dość niskie. Jak mówi dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, jeden z prelegentów rejsu organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą, jest to myślenie błędne, bo seniorzy mają swoje dochody, które chętnie wydawaliby na usługi  produkty specjalnie im dedykowane: - Każdy realnie patrzący na polski i europejski rynek przedsiębiorca  musi dostrzegać ogromną  szansę na rozwój swoich produktów i usług przez dostrzeganie tego jak silną grupą docelową są obecnie seniorzy. Szacuje się, że polski rynek do 2030 roku będzie zdominowany przez osoby w wieku emerytalnym, jest to łakomy kąsek dla każdego przedsiębiorcy. Uważam więc, że pytanie „Czy zdobywać seniorów jako konsumentów” jest pytaniem nieaktualnym, teraz należy się zastanawiać jak to zrobić – komentuje dr Malkowski.

    Formułowanie oferty tak, by była ona atrakcyjna dla seniorów nie dla wszystkich jest łatwe. Tutaj przedsiębiorcy muszą wykazać się umiejętnością korelacji odpowiedniej jakości produktu i dostępności cenowej. Prawdą jest, że emeryci zwracają uwagę na cenę usług i produktów. Nie jest jednak prawdą, że tylko pieniądze decydują o tym czy klient w pewnym wieku zdecyduje się na zakup czy też nie: - Nie traktujmy seniorów jako grupę, która ma inne oczekiwania niż konsumenci w innych grupach wiekowych. Są pewne różnice, ale zarówno wysoka jakość jak i cena, to są czynniki ważne dla każdego konsumenta. Seniorzy oceniają swoją sytuację jako dobrą, więc stereotyp biednego emeryta nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Produkty dla seniorów muszą być przygotowane w specjalny sposób przygotowane pod kątem pewnej funkcjonalności, ale kwestie jakości i ceny muszą być uwzględniane tak samo jak w przypadku innych grup konsumentów – mówi dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Seniorzy chcą być zauważani jako konsumenci

    Seniorzy uczestniczący w rejsie bardzo chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. – Najbardziej interesuje mnie dostępność do ochrony zdrowia. Publiczna służba zdrowia jest na złym poziomie, a prywatna jest skomplikowana, bo są jakieś pakiety firmowe, jakieś pakiety specjalne, a jak się chce iść do takiej firmy i być pod ich opieką to się słyszy, że nie ma takiej możliwości, a ja byłabym gotowa za takie usługi zapłacić, bo zdrowie jest najważniejsze – mówiła jedna z uczestniczek rejsu. – Nie zauważyłam żeby przedsiębiorcy interesowali się seniorami jako grupą konsumentów, bardziej chyba tylko Ci, którzy sprzedają talerze i pościel na pokazach różnych i nas zapraszają żeby nas oszukać. Bardzo podoba mi się ten pomysł Północnej Izby Gospodarczej, bo jest okazja porozmawiać i jest okazja do wymiany myśli – mówi inna uczestniczka rejsu i dodaje: - Chciałabym więcej wydarzeń kulturalnych dla seniorów i więcej spotkań turystycznych takich jak np. ten rejs – dodaje.

     Rejs odbył się w ramach projektu Age Friendly Communicates realizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Jego celem jest integracja seniorów oraz przedsiębiorców oraz promocja tzw. „srebrnej gospodarki”. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.izba.info w zakładce PROJEKTY.

 

REJS 1

REJS 2

REJS 3

REJS 4

REJS 5

Na wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie pt. "Jak tworzyć produkty i usługi przyjazne seniorom?". 

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele srebrnej gospodaraki a także studenci. Podczas warsztatów omówione zostały kwestie zmian demograficznych oraz ich następstwa. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2050 w Polsce liczba ludności zmienjszy się o ok. 4 mln mieszkańców, co oznacza, że grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie stanowić niemal 1/3 społeczeństwa. Polskiej gospodarki nie stać na niedostrzeganie tej grupy, która nie powinna być traktowana w kategoriach problemu a potencjału ekonomicznego. Przedsiębiorcy wprowadzając nowe usługi i prodkuty na rynek powinni dostosowywać je do potrzeb osób w wieku 60+, dlatego też w ramach grup warsztatowych wypracowaliśmy wspólnie z zaproszonymi przedsiębiorcami propozycje takich  produktów i usług. 

 

Logo.jpegLogotipas EU veliava Erasmus

13 i 14 maja 2019r.  w Północnej Izbie Gospodarczej odbywa się spotkanie partnerskie międzynarodowego projektu „Nature Guide”.

Głównym celem projektu jest utworzenie sieci przewodników natury w regionie Południowego Bałtyku. W trakcie spotkania omawiane są szczegóły powstania bazy przewodników oraz planowane są spotkania i wyjazdy umożliwiające międzynarodową integrację jak również poznanie ciekawych przyrodniczych miejsc w naszym regionie.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zobaczyć rezerwat przyrody Świdwie, jest to unikatowy w skali europejskiej rezerwat ptactwa wodnego i błotnego. Leży na północnym zachodzie województwa zachodniopomorskiego w powiecie polickim. W projekcie biorą udział przedstawiciele parków narodowych, uniwersytetów oraz stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska i promocji turystyki na Litwie w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony a zainteresowanych przewodników natury zapraszamy do współpracy.

W ramach realizacji projektu Cleantech International  z programu Interreg Południowy Bałtyk w  dniach 17-19 marca br. przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej wzięli udział w  wizycie studyjnej we Francji.

W międzynarodowym gronie przedsiębiorców z branży z krajów takich jak Niemcy, Litwa, Szwecja  oraz Francja uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez Francuską Federację Budownictwa Pasywnego.

Było one poświęcone przede wszystkim funkcjonowaniu tego sektora we Francji, nowym  technologiom oraz perspektywom rozwoju. Oprócz części merytorycznej była też część praktyczna, w ramach której odwiedziliśmy modelowe budynki pasywne, z których technologią budowy uczestnicy mogli się na miejscu zapoznać i porozmawiać z francuskimi ekspertami. Ponadto ze względu na obecność licznej grupy przedsiębiorców była to znakomita okazja do zaprezentowania profilu działalności własnego przedsiębiorstwa, wymiany kontaktów biznesowych, które niewątpliwie w niedalekiej przyszłości mogą zaowocować współpracą w tym sektorze.

 

 

 

ciekawi

 Firma Tygodnia Teatr

 

pfp27042018a