PIG 1150x350

 

1 Baner 938x200 8MKM

Jak przygotować się do wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych?

28 września 2021r.

10:00

Rejestracja: https://mddp.clickmeeting.com/jak-przygotowac-sie-do-wypelnienia-obowiazkow-z-zakresu-cen-transferowych-/register?_ga=2.223213787.1714112091.1630908580-1046215861.1630396594 

 

Rok 2020 był z pewnością rokiem niepewności. Globalna pandemia COVID-19 przyniosła wiele wyzwań, z którymi mierzył się każdy z nas. Nie możemy zapominać o tym, iż COVID-19 miał bezpośredni wpływ również na rozliczenia realizowane z podmiotami powiązanymi.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na nowe, rozszerzone obowiązki z zakresu cen transferowych dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi oraz zmiany w raportowaniu TPR, obejmujące m.in. restrukturyzacje.

Podsumowanie tych oraz innych istotnych zmian w zakresie cen transferowych będziemy omawiać na naszym najbliższym webinarium, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Webinarium odbędzie się 28 września o godz. 10.00.

Podczas webinarium omówimy kluczowe obowiązki z zakresu cen transferowych za rok obrotowy 2020 oraz przybliżymy Państwu wprowadzone nowości dotyczące dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych i zmiany do formularza TP-R (dotyczące m.in. transakcji restrukturyzacyjnych). Dodatkowo nakreślimy, jaki wpływ na obowiązki z zakresu cen transferowych za rok obrotowy 2020 ma pandemia COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do aktualizacji analiz porównawczych.

 ____________________________________________________


W programie spotkania:

 1. Obowiązki z zakresu cen transferowych za rok 2020:
 • jak zidentyfikować powiązania (w szczególności powiązania osobowe członków zarządu)?
 • jakie obowiązki TP należy wypełnić za 2020 rok? Nowe obowiązki dokumentacyjne dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.
 • nietypowe transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.
 • obowiązki TP dla osób fizycznych.
 • jakie terminy są wiążące na wypełnienie obowiązków?
 1. Formularz TPR za rok 2020:
 • jakie zmiany czekają nas w odmienionej wersji formularza TP-R?
 • nowe podejście do transakcji restrukturyzacyjnych w TP-R.
 • jak zaadresować wpływ pandemii w formularzu TP-R?
 1. Analizy porównawcze – narzędzie do obrony rynkowości cen:
 • jak podejść do aktualizacji analiz porównawczych?
 • aktualizacja analiz porównawczych w czasach COVID-19.

 ____________________________________________________

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Zatrudniamy blisko 500 osób. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. W zakresie realizacji projektów międzynarodowych MDDP jest partnerem wiodących kancelarii oraz firm doradztwa podatkowego w Europie i na świecie.

https://www.mddp.pl/ 

 

Prowadzący:

Magdalena Marciniak  
Szef Zespołu Cen Transferowych MDDP, partner, doradca podatkowy

 • Specjalizuje się w tematyce cen transferowych od 2007 roku.  
 • Prowadzi projekty dotyczące dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 
 • Specjalizuje się w restrukturyzacji działalności grup kapitałowych w zakresie funkcjonalności i optymalizacji łańcucha dostaw oraz opracowywaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych.  
 • Wspiera klientów podczas kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. 
 • Prowadzi warsztaty z przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. 
 • Posiada również doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych. 
 •  

Jakub Patalas
Menedżer w Zespole Cen Transferowych MDDP

 • Menedżer w ok. 40-osobowym zespole – jednym z największych i najbardziej nagradzanych zespołów w dziedzinie cen transferowych na polskim rynku
 • Zajmuje się tematyką cen transferowych od 2014 roku
 • Specjalizuje się w doradztwie w zakresie cen transferowych, audytach podatkowych w tym obszarze oraz restrukturyzacjach na gruncie cen transferowych
 • Realizuje projekty dotyczące identyfikacji obowiązków TP, przygotowywania dokumentacji (Local i Master File, CbCR, Defense File), analiz benchmarkingowych przy wykorzystaniu specjalistycznych międzynarodowych baz danych czy wypełnianiu obowiązków raportowych (TPR-C)
 • Realizuje projekty w zakresie wyceny transakcji finansowych (pożyczki, obligacje, gwarancje itp.) z wykorzystaniem międzynarodowych baz danych Bloomberg czy LoanConnector
 • Wspiera klientów m.in. w procesie wyceny spółek, udziałów, znaków towarowych, portfeli wierzytelności, technologii, wdrażania ulg na innowacje (IP Box) oraz w procesie kontroli podatkowych
 • Brał udział w licznych projektach przygotowania polityk cen transferowych oraz korekt modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych
 • Ma szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży finansowej, informatycznej oraz deweloperskiej
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty dla klientów w tematyce cen transferowych i ulgi IP Box
 • Brał udział w kontrolach podatkowych dotyczących cen transferowych m.in. wspierał w tym zakresie jednego z największych podatników w Polsce


Paulina Kociszewska
Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych MDDP

 • Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tematyką cen transferowych.
 • Na co dzień zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych oraz opracowywaniem analiz porównawczych, w tym dla transakcji o charakterze finansowym.
 • Przedmiotowe projekty obejmowały wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązków cen transferowych m.in. dla podmiotów prowadzących szeroką działalność gospodarczą w ramach dużych grup kapitałowych.
 • Brała również udział w projektach z zakresu przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych.

 

 

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM