Baner nowastrona

 

Legalizacja Baner

interreg europe logo quadri

Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy.

 

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI MŚP W REGIONACH Z AKWAKULTUROWYM EKOSYSTEMEM BIZNESOWYM


Ponad 90% przedsiębiorstw w regionach EXTRA-MŚP to śródlądowe i przybrzeżne MŚP działające w całym łańcuchu wartości w sektorze akwakultury, przyczyniające się do wzrostu
i tworzenie miejsc pracy. Jednakże jeżeli chodzi o ich możliwości w zdobywaniu rynków międzynarodowych wiele podmiotów gospodarczych w dalszym ciągu styka się ze znaczącymi barierami ograniczającymi eksport ich produktów.

W związku z tym EXTRA-MŚP ma za zadanie wspierać władze publiczne w łączeniu sił i wymianie doświadczeń w a) uproszczeniu administracyjnym, b) ekspansji na nowe
rynki,  c) w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów o wartości dodanej, d) podnoszenie kwalifikacji personelu oraz e) rozwiązywanie konfliktów interesariuszy.

GŁÓWNY CEL
Głównym celem projektu jest wsparcie branży akwakultury, a przede wszystkim poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności i ekstrawersji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, w których akwakultura jest siłą napędową gospodarki regionalnej.


EXTRA-MŚP zrzesza 8 regionów z 7 krajów, aby wspierać ekspansję małych i średnich przedsiębiorstw na szerszych rynkach w celu promowania swoich produktów,
poprzez prostsze i ulepszone procesy administracyjne oraz innowacyjne technologie.

 

PARTNERZY PROJEKTU

  • Region Peloponez, Grecja – lider projektu
  • Region Liguria, Włochy
  • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Polska
  • Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, Rumunia
  • Lapland Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
  • Uniwersytet w Patras, Grecja
  • Zachodnia Komisja Rozwoju, Irlandia
  • Liguria, Klaster Technologii Morskich, Włochy
  • Agencja Rozwoju Regionów Krajowych, Litwa

 

Budżet projektu: 1 765 617,00 €

Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 158 155,00 €

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Interreg Europe 2014-2020.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300