banergala17052018

Nowy plebiscyt to chęć uhonorowania przedsiębiorców, którzy łączą działalność biznesową z aktywnym działaniem na rzecz lokalnej społeczności oraz byciem dobrym przykładem wzorowych praktyk w stosunku do swoich pracowników. W piątek odbyło się pierwsze spotkanie kapituły konkursu Pracodawca roku 2017. Podczas dyskusji ustalano zasadę nominowania przedsiębiorców i wyłaniania zwycięzców. W projekt jest zaangażowana Północna Izba Gospodarcza, a także szereg lokalnych aktywistów, organizacje pozarządowe oraz Urząd Miasta Szczecin, który od początku silnie wspiera inicjatywę.

Konkurs jest inicjatywą, której celem jest promowanie Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Północna Izba Gospodarcza będzie brać aktywny udział w przygotowywaniu konkursu i uczynienia z niego najbardziej prestiżowego plebiscytu biznesowego na Pomorzu Zachodnim. W inicjatywę aktywnie włączył się Urząd Miasta w Szczecinie, co daje jej wysoką rangę:  - Przedsiębiorcy tworzą miasto, dają siłę Szczecinowi. Ich ilość i aktywność świadczy o rozwoju i potencjale miasta, stąd naturalne jest, że staramy się by wiodło im się jak najlepiej. Podatki przedsiębiorców przecież zasilają budżet miasta, a dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców – mówi Zastępca Prezydenta Szczecina Michał Przepiera. – Po konkursie oczekujemy, że do przedsiębiorców dotrze bardzo klarowny komunikat: jesteśmy, chcemy współpracować, być w kontakcie. Sam fakt poznania się może ułatwić nam współprace i pokonywanie problemów, które mogą w naszym mieście przedsiębiorców trapić. Magistrat będzie brać udział w konkursie Pracodawca Roku 2017. Będziemy wspierać wypracowywanie zasad plebiscytu – dodaje Michał Przepiera. 

Pierwsze spotkanie kapituły to chęć wysłuchania opinii komitetu organizacyjnego. Transparentne zasady wyboru Pracodawcy Roku są bardzo istotne, co podkreślał Prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek: - Od kilku miesięcy omawiamy idee tego wydarzenia, chcemy żeby konkursowi patronowali i przewodzili przede wszystkim gospodarze, osoby związane z metropolią szczecińską; prezydentów Szczecina, Goleniowa, Polic. Istotą pomysłu nie jest tylko nagradzanie tych, którzy dają dobrą pracę, ale chcemy pokazać także środowisko, firmy w Szczecinie, jak wynika z naszych badań studenci szczecińscy nie mają świadomości działania niektórych firm. Na 200 przepytanych studentów zaledwie trzech potrafiło wskazać jakieś firmy. Z drugiej strony słyszymy, że tu nie ma pracy i w Szczecinie nie warto zostawać. Trzeba ten zły stereotyp obalić  - mówi nam Prezes Więcaszek.

Zaangażowana w inicjatywę będzie także Polska Fundacja Przedsiębiorczości: - Tego typu wydarzenie jest istotne w kontekście aktywizacji rynku pracy. Chodzi  o to żeby wspierać pracodawców i mobilizować ich do szerokiego rozwoju. Tytuł Pracodawcy Roku jest szczególnym wyróżnieniem za to, że Ci pracodawcy dołożyli wszelkich starań w kierunku aktywizowania rynku pracy, wykorzystywania zasobów ludzkich, rozwijania swojej kadry i prowadzenia rynkowej ekspansji. To ważne by pracodawcy wykorzystywali potencjał pracowników ze Szczecina i regionu, by przystosowywali pracowników, szkolili ich i rozwijali ich umiejętności i kompetencji – mówi Prezes PFP Barbara Bartkowiak. – W takim plebiscycie powinno podlegać ocenie takie zjawisko jak starania w kierunku rozwoju swoich pracowników, bardzo istotne są tzw. etyczne zachowania w biznesie – dodaje Barbara Bartkowiak.