- To oferta zarówno dla firm, które po raz pierwszy będą stawały do przetargu w zamówieniach publicznych jak i dla firm, które startują w takiej ilości konkursów, że potrzebują wsparcia w postaci wadium – krótko charakteryzuje nową ofertę Funduszu Pomerania Prezes instytucji marszałkowskiej Adam Badach. Propozycja jest cennym wsparciem dla przedsiębiorców i może stanowić istotny impuls rozwoju działalności. Zamówienia publiczne są atrakcyjne szczególnie dla firm z branży handlowej i budowlanej, ale gdy przyjrzymy się specyfice pewnych zamówień okaże się, że być może i nasza działalność może pełnić usługi, które oczekiwane są przez urzędy, a także ich jednostki podległe.

Te kwoty muszą przemówić do wyobraźni każdego przedsiębiorcy – rynek zamówień publicznych w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku może wynieść nawet 2 miliardy złotych. Każdy człowiek, prowadzący własną działalność gospodarczą nie może ignorować tak wielkiej przestrzeni do zarabiania pieniędzy. Urzędy i instytucje publiczne szukają rzetelnych dostawców towarów i usług. Nasza działalność może być więc bardzo cenna. Średnia liczba ofert w naszym regionie wyniosła 2,87. Wybór najtańszej oferty wyniósł 83,2%. Podmiotami zobowiązanymi do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp są przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Największą grupę zamawiających stanowią instytucje samorządowe : administracja samorządowa – samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny - (31,20% zamawiających) oraz jednostki organizacyjne administracji samorządowej (24,88%).

- Rynek zamówień publicznych kieruje się pewnymi zasadami, mowa głównie o zapisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jest to rynek, który może stanowić alternatywę, uzupełnienie lub znaczną część rynku zbytu dla danej firmy. W całej Polsce jest to rynek oszacowany na ponad 107 miliardów złotych, więc jest to ogromna kwota. Przetargów w Polsce było kilkadziesiąt tysięcy na kwotę ponad 31,5 miliarda złotych. To zamówienia od 30 tysięcy Euro do progów unijnych. To, co jest ważne – w przypadków zamówień publicznych przedsiębiorca żeby uwiarygodnić się przed urzędem musi przedstawić wadium przetargowe. Najczęściej to wniesienie gotówki. Może to być także wadium w formie poręczenia, taką ofertę udziela właśnie przedsiębiorcom na Pomorzu Zachodnim Fundusz Pomerania – mówi Adam Badach.  Wadium stanowi zwykle kilka procent kontraktu. Można więc mówić o kwotach zarówno nieistotnych z punktu widzenia całej firmy jak i o pieniądzach, których „zamrożenie” może komplikować bieżące działanie firmy i na przykład udział w kolejnych postępowaniach przetargowych. Wsparcie Funduszu Pomerania jest więc bezcenne i umożliwia rozwijanie działalności firm w regionie.

Niektóre firmy dotychczas nie były zaangażowanie w staranie się o klientów z sektora publicznego – obiegowa, niesłuszna opinia, że przetargi są „ustawiane”, a urząd jako klient zbyt wymagający wyeliminowała z rynku wiele podmiotów, które mogłyby świadczyć usługi wysokiej jakości. Działanie Funduszu Pomerania to zachęta dla firm z sektora MŚP. – Wiedzę można czerpać ze stron internetowych oraz z Biuletynu Informacji Publicznej. Najwięcej przetargów organizują samorządy oraz jednostki publiczne im podległe. Mowa o gminach, powiatach oraz o szpitalach, jednostkach wodociągowych, spółkach komunalnych i wielu innych instytucjach, które muszą stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Poza samorządami, potencjalnym rynkiem zbytu są także jednostki rządowe – dodaje Prezes Adam Badach.

     Zamówienia publiczne mogą pomóc firmom w zwiększeniu sprzedaży, a co za tym idzie w dynamicznym rozwoju. Cenne jest, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Funduszu Pomerania umożliwia firmom z regionu korzystanie z takich inicjatyw jak możliwość starania się o poręczenie w formie wadium przetargowego. – Firmy mogą startować w wielu przetargach jednocześnie, bez zaangażowania własnych środków finansowych, które mogą być przeznaczanie na obrót, zakup towaru lub polepszanie jakości usług. Co ważne, te przetargi mają rokrocznie podobną wartość. Patrząc perspektywicznie firmy, które wyspecjalizują się w przetargach publicznych mogą z tego tytułu mieć sporo korzyści – dodaje nasz specjalista.

    W tym tygodniu na portalu Północnej Izby Gospodarczej będziemy publikować mnóstwo cennych informacji na temat możliwości starania się o poręczenie w formie wadium przetargowego. Poznacie także firmy, które stanowią wzory jak można skutecznie wykorzystać szansę jaką daje Fundusz Pomerania.

banerek