fbpx

Symbol zastępczy tekstu 1

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie jest znaczącym beneficjentem środków będących w dyspozycji samorządu województwa zachodniopomorskiego i władz centralnych dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego. Oznacza to, że młodzież z naszego regionu będzie mogła uczyć się w nowoczesnych salach edukacyjnych, a przedsiębiorcy skorzystać z atrakcyjnych szkoleń w branżach, które cieszą się dużym zainteresowaniem. WZDZ przystępuje do działania i zaprasza wszystkich do współpracy. Na wiele szkoleń trwa właśnie nabór.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w najbliższych latach zamierza wydać ponad 25 milionów złotych na rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Ambitne plany Marszałka Geblewicza, związane są przede wszystkim z naciskiem przedsiębiorców na to by rozwijać system kształcenia, którego efektem ma być możliwość pozyskiwania pracowników w priorytetowych branżach. Jednym z beneficjentów dofinansowania jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, który będzie szkolić oraz inwestować w nowoczesne i bardzo perspektywiczne pracownie: - Uzyskaliśmy dofinansowanie kilku projektów w ramach działania 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , w których stawiamy na podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Obszary działania są bardzo szerokie i obejmują szkolenia, których brakuje na rynku. Pierwszy z projektów dotyczy kursów stricte budowlanych, drugi to zajęcia kucharskie, które wcześniej oferowaliśmy w ofercie komercyjnej. Kolejna propozycja obejmuje kursy spawalnicze i wózki jezdniowe i ta oferta cieszy się wielkim zainteresowaniem. Nowością jest także projekt skierowany do instruktorów praktycznej nauki zawodu, w którym to każdy przedsiębiorca (i nie tylko), który zainteresowany jest zatrudnieniem pracowników młodocianych ma możliwość przeszkolenia oraz uzyskania uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu, z tego co wiemy brak takich uprawnień był często barierą utrudniającą pozyskiwanie uczniów do odbywania praktyki – mówi dr Krzysztof Osiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Nie da się ukryć, że wspomniane zawody to te, których przedsiębiorcom na zachodniopomorskim rynku pracy brakuje najbardziej. Oferta WZDZ jest więc skrojona pod oczekiwania rynku oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świata biznesu, ale i pracowników, którzy chcą kształcić się w kierunkach, po których jest szansa do dobrze płatną pracę: - Przedsiębiorcy powinni zainteresować się ofertą szkoleń oferowaną przez WZDZ po to by móc zaproponować udział w nich swoim pracownikom. Podniesienie kompetencji czy zdobywanie nowych umiejętności to motor rozwoju firmy. Szkolenia są dostępne dla każdego, całkowicie bezpłatne i nie ma wymogu skierowania przez firmę. Obserwujemy duże zainteresowanie naszą ofertą. Na kursie operatorów wózków widłowych już rozpoczęły się pierwsze zajęcia, spawanie cieszy się jak zawsze wielkim zainteresowaniem. Duże obłożenie jest także na kursie elektryka. Łącznie WZDZ w ramach wszystkich projektów przeszkoli prawie 470 osób!

Najbliższy czas w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie to również wielkie inwestycje infrastrukturalne. Będą one finansowane zarówno z działania 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz działania 9.8. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego by móc profesjonalnie i nowocześnie realizować programy szkoleń. - Szkolenia kiedyś się zakończą, a nowoczesny sprzęt i sale warsztatowe pozostaną i będą służyć uczniom i kursantom z całego województwa. Dumą Krzysztofa Osińskiego są: zupełnie nowa spawalnia oraz najnowocześniejsza w Szczecinie pracownia numerycznych obrabiarek skrawających: - Nowoczesna spawalnia pozwoli nam rozszerzyć program kształcenia o nowe metody. Jest również neutralna dla środowiska. Natomiast pracownia do kształcenia operatorów obrabiarek skrawających, wyposażona w najnowocześniejsze maszyny cyfrowe i numeryczne, to prawdziwy skok w przyszłość. Inwestycja jakiej jeszcze w WZDZ nie było. Z projektów zostanie również doposażona pracownia elektryczna oraz szkoleń budowlanych. Wszystkie te inwestycje będą służyć regionalnemu rynkowi pracy jeszcze przez długie lata – dodaje Krzysztof Osiński.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej WZDZ. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej.

Konferencja banner 1100x250