fbpx

Najpierw Rethmann, a od roku 2004 REMONDIS. Nie ma w zachodniopomorskim drugiej firmy, która w tak kompleksowy sposób zajmowałaby się gospodarką odpadami. REMONDIS Szczecin w tym roku świętuje 25-lecie istnienia i z tej okazji przedsiębiorstwo przygotowało wiele interesujących niespodzianek dla mieszkańców. Będzie to m.in. cykl koncertów, z których każdy nazwany zostanie innym kolorem – analogicznie do kolorów pojemników do recyklingu. Zaproszenia wygrać będzie mógł każdy, ale… będzie musiał wykazać się wiedzą na temat m.in. segregacji odpadów.

Firma łączy więc zabawę i edukację. Pierwszy koncert odbędzie się jeszcze w kwietniu, warto więc śledzić stronę internetową REMONDISA i gdy przyjdzie czas przyłączyć się do zabawy. 25 lat – piękny jubileusz, ale i czas zmian oraz czas bardzo dynamicznego rozwoju. REMONDIS to zajmująca się odpadami, recyklingiem i gospodarką wodno-ściekową, część dużej rodzinnej firmy RETHMANN, zatrudniającej na świecie ponad 70 tys. pracowników. W 2004 roku wszystkie przedsiębiorstwa o nazwie RETHMANN przyjęły markę REMONDIS. Od tego czasu nazwisko rodzina użycza jako nazwy tylko jednej spółce zarządzającej całą korporacją. Inne obecne w Polsce marki RETHMANNA to RHENUS, zajmujący się szeroko rozumianą logistyką, SARIA zagospodarowująca odpady z przemysłu spożywczego, czy TSR specjalizująca się w recyklingu metali.

REMONDIS Szczecin świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i transportu wszelkiego rodzaju odpadów, , przetwarzania odpadów komunalnych, z których firma produkuje paliwa alternatywne, a także oczyszczania oraz utrzymania zimowego dróg. RETHMANN Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 56 w Szczecinie powstała w wyniku prywatyzacji Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych. jesienią 1993 roku. Mniejszościowym udziałowcem spółki zostało Miasto Szczecin, zapewniając sobie jednak wpływ na kluczowe decyzje strategiczne dotyczące jej działalności. Początki nie były łatwe: powstaniu firmy towarzyszyły obawy wielu pracowników dotychczasowego zakładu komunalnego, które znalazły wyraz w akcji protestacyjnej i trudnych negocjacjach między załogą, Miastem i niemieckim inwestorem. Ostatecznie znaleziono kompromis, który zakończył spór.

Pierwsze lata to okres wprowadzania nowych środków technicznych: pojazdów, pojemników, czy linii sortowniczej na terenie przy ul.Żołnierskiej, ale też nowych rozwiązań dla mieszkańców Miasta: pojawiły się w nim po raz pierwszy pojemniki do selektywnego zbierania odpadów – papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Najtrudniejsza jednak była konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, które miały zdecydowanie poprawić jakość usług i wydajność pracy. Trzeba było wyeliminować wiele złych nawyków, zakorzenionych w pracownikach dotychczasowego zakładu komunalnego. Nie ułatwiał tego skład osobowy załogi, w której zdarzali się ludzie mający problemy z alkoholem lub z różnych powodów nieodpowiedzialnie traktujący swoje obowiązki. Na szczęście zmiana rynku pracy, która towarzyszyła transformacji ustrojowej, pozwoliła pokonać te problemy. Niemałe znaczenie miało przy tym, że pracownicy szybko dostrzegli pozytywne zmiany, które wprowadził nowy pracodawca: nie tylko wzrosły wymagania, ale poprawiły się zdecydowanie warunki socjalne, nowy sprzęt ułatwiał pracę, a lepsza jej organizacja i motywacyjny system wynagrodzeń pozwoliły odczuć zależność zarobków od włożonego wysiłku. Pracodawca wypadał też korzystnie w porównaniu z innymi przedsiębiorcami w okresie transformacji gospodarczej: wynagrodzenia w terminie wpływały na konta, składki trafiały do ZUS, a PIT do urzędów skarbowych. Podstawą zatrudnienia były przy tym umowy o pracę, co na rynku przestało być regułą. Lepsza jakość usług i działania w kierunku poprawy wizerunku firmy, zmieniły sposób postrzegania przedsiębiorstwa i jego pracowników przez mieszkańców. Wszystko to razem pozwoliło pracownikom osiągać satysfakcję z pracy – przestawali się wstydzić swojej firmy.

W Szczecinie przez pierwsze 20 lat działalności siedzibą spółki była dzierżawiona od Miasta baza przy Żołnierskiej. Ponieważ lokalizacja ta, uniemożliwiała dalszy rozwój, w 2009 roku zakupiono ponad 5 hektarów terenu po dawnym gospodarstwie ogrodniczym na Gumieńcach. W 2013 roku, zakończono tam wartą prawie 40 mln zł inwestycję w postaci nowej siedziby przedsiębiorstwa, składającej się z bazy logistyczno-magazynowej, instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów z wytwórnią paliwa alternatywnego oraz sortowni surowców wtórnych. Spółka zatrudnia obecnie w Szczecinie i w Świnoujściu ok 200 osób.

25 lat to ogromna przestrzeń czasu, ale i wspaniały powód do świętowania i jeszcze szerszego zaistnienia w przestrzeni publicznej. REMONDIS Szczecin nie zamierza świętować tylko i wyłącznie w swoim gronie, a otwiera się na mieszkańców proponując serię koncertów i wydarzeń artystycznych. Co więcej, udział w nich będą mogli wziąć mieszkańcy Szczecina: - Chcemy zorganizować cykl koncertów, które będą połączone z edukacją ekologiczną i konkursem wiedzy na temat postępowania z odpadami. Koncerty będą tytułowane kolorami pojemników służących do segregacji odpadów. W kwietniu zapraszamy na koncert zielony. Połowa biletów, które będą dostępne zostanie rozdana w konkursie. Trzeba zalogować się na stronie internetowej, wykazać się wiedzą. Konkurs jest zrobiony z dużym poczuciem humoru, warto sprawdzić – poleca Prezes Ronald Lasek.

Kolejny koncert odbędzie się w latem, a następny jesienią. REMONDIS wybiera wykonawców i jeszcze nie zdradza szczegółów. Będzie też wystawa fotografii Tomasza Lazara, na temat…”Ja tu tylko sprzątam”. REMONDIS Szczecin często angażowała się w działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W ubiegłym roku spółka uzyskała w tej kategorii tytuł Pracodawcy Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Obecna inicjatywa jest jednak jeszcze szerszą próbą wyjścia w stronę mieszkańców, to chęć wspólnego świętowania jubileuszu: - Zawsze byliśmy firmą zaangażowaną, promujemy i promowaliśmy ekologiczne zachowania. REMONDIS Szczecin ma 25 lat i planujemy kolejne lata rozwoju – dodaje Prezes Ronald Laska.

REMONDIS jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Już wkrótce więcej informacji na temat niezwykłego jubileuszu tej firmy. Czytajcie nasz portal na bieżąco.