Legalizacja Baner

Programiści, graficy, administratorzy stron i baz danych – o takie m.in. specjalności branży IT rozszerzono wykaz zawodów deficytowych w Szczecinie i Koszalinie. Umożliwi to przyśpieszenie procedur uzyskiwania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

W ostatnich latach liczba pracodawców starających się o zatrudnienie obcokrajowców w Zachodniopomorskiem wzrosła kilkukrotnie, co spowodowało wydłużenie się kolejek po zezwolenia. W zeszłym roku do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło blisko 14 tysięcy takich wniosków. Lista zawodów deficytowych ma usprawniać procedurę wydawania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców w tych zawodach, w których brakuje pracowników.

Pracodawca planujący zatrudnienie w Polsce cudzoziemca musi złożyć stosowny wniosek oraz przedstawić m.in. opinię starosty, z której wynika, że osób z poszukiwanymi kwalifikacjami nie ma w powiatowym rejestrze bezrobotnych. W przypadku zawodów deficytowych taki dokument nie jest wymagany, co znacznie skraca czas uzyskiwania pozwolenia.

- Firmy IT w naszym regionie od lat borykają się z brakiem pracowników i coraz częściej zatrudniają obcokrajowców. Dlatego Klaster IT, zrzeszający ponad 80 firm IT ze Szczecina i regionu, zawnioskował o dopisanie specjalności sektora IT do wykazu zawodów deficytowych – mówi Katarzyna Witkowska, prezes Klastra IT, Technopark Pomerania.

Opinie pracodawców dotyczące braku specjalistów IT w województwie zachodniopomorskim zostały przeanalizowane i potwierdzone przez urzędy pracy w Szczecinie i Koszalinie, wniosek został także pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

- Włączenie specjalności IT do wykazu zawodów deficytowych może przyczynić się także do uruchamiania przez urzędy pracy programów wspierających pozyskiwanie pracowników dla branży IT – dodaje Katarzyna Witkowska.

Kryteria wydawania pozwoleń dla zawodów deficytowych przedstawiała przedstawicielom firm IT Małgorzata Neumann, Dyrektorka Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, podczas kolejnego posiedzenia Zespołu Branżowego ds. Usług Nowoczesnych przy Radzie Gospodarczej Prezydenta Szczecina, które odbyło się 8 maja w Technoparku Pomerania. Rozmawiano także o możliwościach technologicznego usprawnienia procedury uzyskiwania pozwoleń.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3