fbpx

businesscontact 3 1100x250

 

MISJA GOSPODARCZA MAURITIUS 1

 

 

Rozprawa sądowa niszczy relacje pomiędzy przedsiębiorcami. Pozostaje zadra, ktoś czuje się pokrzywdzony. Nie ma szans na dalszą współpracę, a to często niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Dlatego zamiast w sądzie lepiej rozstrzygać spory gospodarcze w drodze mediacji – przekonuje ekspert Północnej Izby Gospodarczej, mec. Sergiusz Orlicki. Mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i promotor mediacji zwraca uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych zaledwie 5% konfliktów gospodarczych rozwiązywanych jest przed obliczem temidy. Reszta porozumień ma miejsce w drodze mediacji. Dlaczego w Polsce jest inaczej?

    Na portalu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, co miesiąc przybliżamy Państwu ideę mediacji i możliwość rozwiązywania sporów za pośrednictwem tej właśnie metody. Jej skuteczność jest potwierdzana przez specjalistów. Mimo to, statystyki pokazują, że wielu przedsiębiorców mogłoby zaoszczędzić czas i pieniądze kierując się właśnie do kancelarii mediacyjnej, a nie bezpośrednio do sądu.  Czy spór rozstrzygnięty przed mediatorem, ma taką samą wartość dla przedsiębiorcy, jak spór rozstrzygnięty przed sądem? Owszem. - Fakt, że przedsiębiorcy wybierają częściej rozstrzyganie swoich sporów przed sądem, a nie w drodze mediacji może wynikać z wielu czynników. To kwestia zarówno pewnej tradycji, jak i braku dostępu do rzetelnych informacji na temat mediacji oraz do wiedzy prawniczej. Jest taki stereotyp, że jak coś jest rozstrzygane przed sądem to jest prawidłowe i ostateczne, a my informujemy, że mediacja jest drogą również prawomocną i może doprowadzić do szybszego, skuteczniejszego, bardziej zgodnego rozwiązania sporu pomiędzy stronami - mówi mecenas Sergiusz Orlicki, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

        Jakie konflikty można rozwiązywać prosząc o pomoc mediatora? Nasz specjalista przekonuje, że wszystko zależy indywidualnie od sprawy i zaangażowania poszczególnych stron konfliktów, w chęć jego rozwiązania: - Mediacja sprawdza się we wszystkich rodzajów konfliktów, chyba, że konflikt personalny zaszedł już tak daleko, że nie jest możliwe racjonalne ocenienie sytuacji przez każdą ze stron. Wtedy uprzedzenia przewyższają racjonalność, emocjonalne zaangażowanie może więc zacierać osąd i doprowadzić do tego, że mediacja nie będzie skuteczna. W sprawach gospodarczych każdy spór można rozstrzygnąć nawet przed jego poważniejszym rozwinięciem, ważna jest czujność i chęć pokojowego, kompromisowego rozwiązania sprawy – wyjaśnia mec. Orlicki. – W Polsce jest jeden z najniższych w Europie wskaźników mediacji. W przypadku sporów gospodarczych jest nieco lepiej niż w sytuacjach cywilnych. Do pracodawców przemawia rozmowa o ich interesach. To kwestia szybkości rozwiązania sporu, kształtowania dalszych relacji biznesowych i przede wszystkim koszty. Sprawy sądowe są wielokrotnie droższe niż rozstrzygnięcie problemu poprzez mediację. Warto dodać, że rośnie liczba spraw związanych z podziałem majątku czy spraw spadkowych, kiedy to członkowie rodziny czy interesanci decydują się poprosić o pomoc mediatora, a nie rozstrzygać sprawę drogą sądową. To pozytywny trend, pokazujący, że społeczeństwo nabiera pewnej świadomości, że jeżeli chcemy sprawę rozwiązać szybko to droga do mediatora jest lepszym pomysłem niż wizyta w sądzie - mówi mecenas Sergiusz Orlicki, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

   Za pomocą mediacji można więc rozwiązać konflikty w relacjach: pracodawca-pracodawca, pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik, pracodawca – związek zawodowy. Tych konfiguracji może być jeszcze więcej. Mec. Sergiusz Orlicki zaprasza wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej do kontaktu. W naszej instytucji udzielane są bezpłatne porady w zakresie mediacji.