fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Północna Izba Gospodarcza jest wszędzie tam, gdzie potrzebny jest nasz głos w imieniu zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. Staramy się, by wszystkie aktualne tematy i problemy z jakimi zmagają się nasi przedsiębiorcy były odpowiednio badane, monitorowane i sugerujemy instytucjom takim jak: Urzędy Pracy, ZUS, Urząd Miasta czy Urząd Marszałkowski stosowanie pewnych rozwiązań, które mogą ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie. W ostatnim czasie przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie brali udział m.in. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy czy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny.

Izba obecna podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

    Głos Północnej Izby Gospodarczej ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom funkcjonującym w naszym regionie reprezentacji w instytucjach, które zajmują się m.in. kreowaniem rynku pracy. Temat braku pracowników na rynku, szkolnictwa zawodowego i branżowego czy zatrudniania pracowników z zagranicy to tematy aktualne od wielu lat i w tej materii zainteresowanie przedsiębiorców utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie. W ostatnim czasie głos Północnej Izby Gospodarczej słyszalny był podczas Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego: - Ostatnie posiedzenie dotyczyło opiniowania kierunków kształcenia zawodowego w poszczególnych szkołach na terenie regionu. Rozpatrywaliśmy około 9 wniosków złożonych przez szkoły regionalne. Głos przedsiębiorców jest w tym temacie bardzo istotny, musimy mówić o potrzebach przedsiębiorców, bo nauczanie musi  odpowiadać zapotrzebowaniu rynku pracy. Nie można wypuszczać na rynek pracowników, których wykształcenie i umiejętności nie są praktycznie przydatne, a funkcjonujemy w czasie wielu braków na rynku, więc ta współpraca musi być kompatybilna – mówi dyrektor Piotr Wolny.

   Zapotrzebowanie rynku pracy ewoluuje w sposób dynamiczny, a kształcenie pracowników trwa kilka lat, stąd ważna jest bliska współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołami branżowymi i uczelniami wyższymi. Wnioski z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy są takie, że przed szkolnictwem branżowym jest przyszłość, ale wciąż trzeba przekonywać młodych ludzi, że czasem warto wybrać tę formę edukacji, a nie np. technika czy licea ogólnokształcące: - Dyskutowaliśmy o wielu zawodach m.in. o branży medycznej, metalowej, drzewnej, logistycznej czy o innych branżach, które pilnie potrzebują pracowników w województwie zachodniopomorskim – mówi dyrektor Piotr Wolny.

     – Północna Izba Gospodarcza zabiera głos we wszystkich gremiach dotyczących rynku pracy, prowadzenia biznesu w regionie czy wymaganiami prawnymi, kreowaniem biznesu i wszystkimi formami, które mają znaczenie dla prowadzenia biznesu w regionie. Reprezentujemy nie tylko zrzeszonych w naszej instytucji przedsiębiorców, ale szerzej cały biznes – dodaje Piotr Wolny.

Jak wydane będą unijne pieniądze? Izba w Komitecie Monitorującym RPO

   Powoli do końca zbliża się perspektywa unijna 2014-2020, pieniądze z tej perspektywy wydatkowane będą do 2023 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że Urząd Marszałkowski jako dysponent środków unijnych w regionie już teraz zbiera informacje odnośnie tego, jak powinny wyglądać wydatkowanie i priorytety w kolejnej perspektywie unijnej. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny pracuje obecnie nad rozwiązaniami na przyszłość, a Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie bierze udział w pracach zespołu.

   - Skupiamy się na pracy nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, od 2021 on będzie ruszać, więc bardzo istotne jest by uwagi przedsiębiorców zawarte były np. w regulaminach konkursowych. Niekoniecznie instytucje wdrażające czy zarządzające RPO zauważały sugestie przedsiębiorców, teraz chcemy to zmienić, jestem przekonany, że głos przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej będzie bardzo istotny i wzięty pod uwagę przez Komitet, a następnie przez Urząd Marszałkowski naszego regionu, który dysponuje pieniędzmi w ramach np. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, które będą podtrzymane w kolejnym programowaniu – mówi Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

    Nie jest wykluczone, że w naszej instytucji odbywać się będą otwarte konsultacje odnośnie podsumowania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz planach na kolejną perspektywę. 

 

  
  • Pfp27042018a
  • Ciekawi Utra 404x335