fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

 Historia firmy Technologie Tworzyw Sztucznych sięga roku 1995 roku, kiedy to w Stargardzie powstała firma zajmująca się produkcją części składowych do jachtów. Kolejne lata przynosiły dynamiczny rozwój firmy i dziesiątki zleceń z niemal całego świata. W 2008 roku powstał zupełnie nowy zakład produkcyjny TTS na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy.   - Zatrudniamy blisko 700 pracowników. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych to 17 000m2. Rocznie produkujemy laminowane elementy konstrukcyjne do ok.600 jachtów. Dodać należy, że łodzie budowane na bazie naszych elementów to nie małe żaglówki lecz pełnomorskie jachty, z których najmniejszy ma 9m długości a największe dochodzą do 22m. Są to naprawdę ekskluzywne i luksusowe jednostki – mówi Maciej Twardowski, prezes firmy TTS.

Firma Technologie Tworzyw Sztucznych to zakład przemysłowy, ale w tej branży konieczne jest docenienie roli przemysłów twórczych i kreatywnych. W jakiej formule?  

- Mamy do czynienia z firmami z branży kreatywnej, najczęściej są to firmy lokalne oferujące usługi w zakresie projektowania graficznego, poligrafii, itp., jak również w zakresie public relations. Ewentualne porozumienie z firmami z branży kreatywnej w dużym stopniu uzależnione jest od zrozumienia specyfiki funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Dlatego punktem wyjścia zawsze jest dokładna analiza specyfiki naszej branży oraz poznania produktów, które są efektem naszej pracy – mówi Maciej Twardowski.

„Łączenie czynników kreatywnych z przemysłem jest dziś koniecznością”

     W jaki sposób branża kreatywna i przemysł się spotykają? Jak mówi Maciej Twardowski z firmy Technologie Tworzyw Sztucznych jest mnóstwo przestrzeni, które się przenikają. Nie da się np. stworzyć jachtu bez projektu, a projekt powstaje w pracowniach technicznych, informatycznych oraz graficznych. - Łączenie czynników kreatywnych z przemysłem jest dziś koniecznością. Bez względu na to, czy mówimy o firmach małych, czy takich jak TTS, zatrudniających blisko 800 osób i myślących o dalszym rozwoju. Jeśli mówimy o przestrzeni IT, Technologie Tworzyw Sztucznych posiadają rozbudowaną komórkę, nowoczesny sprzęt komputerowy służy nam do projektowania luksusowych jachtów i łodzi motorowych. Przy czym należy pamiętać, że duże jednostki wymagają zaangażowania nie jednego, ale kilku projektantów. Dlatego korzystamy z rozwiązań, które umożliwiają natychmiastowe przesyłanie informacji projektowych, odbywa się to w czasie rzeczywistym, by równocześnie kilka osób mogło pracować nad tą samą jednostką. TTS nie posiada swojego działu marketingu, ponieważ sprzedażą jednostek zajmuje się spółka matka, a także dealerzy, których zadaniem jest prowadzenie procesów marketingowych zgodnych ze standardami firmy. Niemniej TTS dba o wizerunek i dobre relacje zarówno z pracownikami zatrudnionymi w firmie, jak i regionem, w którym funkcjonuje. Szeroko zakrojone kampanie oraz działalność stawiają nas w rzędzie najbardziej aktywnych przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim. Prócz wielu działań charytatywnych, czy sponsorskich w regionie, często rozpoczynamy starania o realizację pomysłów, jakie mają wpływ gospodarczy nie tylko na Pomorze Zachodnie, ale również na cały kraj – mówi Maciej Twardowski, Prezes firmy TTS.

Korelacja jest potrzebna. TTS podaje przykłady ze swojego doświadczenia

     W rozumieniu firmy TTS współdziałanie pomiędzy branżą kreatywną, a przemysłem to np. rozwój szkolnictwa w regionie czy promocja inicjatyw pracowniczych, które mają na celu poprawę komfortu funkcjonowania firmy:  - Jako największa w kraju firma działającą w branży jachtowej, czuliśmy się w obowiązku rozpocząć ogólnopolską debatę w zakresie łączenia branży ze szkolnictwem branżowym, tematem, jakiego nikt przed nami nie podejmował. Efektem było przekonanie Ministerstwa Edukacji Narodowej do wznowienia po blisko czterech dekadach nauczania w zawodzie szkutnika. Mocno zaangażowaliśmy się jako firma w lobbowanie na rzecz stworzenia połączenia lotniczego pomiędzy Goleniowem a Ukrainą, mając świadomość, że zyska na tym rynek pracy w regionie. Prowadzimy jeszcze wiele innych podobnych działań, łącząc branżą kreatywną z przemysłem, w przeważającej większości przypadków inicjatywy, jakie podejmujemy nie dotyczą bezpośrednio samych TTS-ów, ale przede wszystkim otoczenia, w jakim nasza firma funkcjonuje – mówi Prezes Twardowski.

   Firma Technologie Tworzyw Sztucznych poza wspomnianymi sytuacjami, jako przykład współpracy przemysłu z branżą kreatywną podaje m.in. etap projektowania graficznego czy praktycznej realizacji modelu jachtów.

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0