fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Forum Innowacji Pomorza Zachodniego to inicjatywa, która ma animować współpracę świata nauki i biznesu. Podczas spotkania w Akademii Sztuki zastanawiano się jak skutecznie łączyć naukę i biznes dla podnoszenia innowacyjności firm i regionu. Północna Izba Gospodarcza – jako największe w regionie zrzeszenie przedsiębiorców – zawsze zabiera głos tam, gdzie jest to istotne z punktu widzenia interesów naszych członków. Nie inaczej było i tym razem.

 Innowacyjność, to słowo nie jest już obce przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego, choć był czas kiedy animacja współpracy świata nauki i gospodarki nie była sprawą prostą. Obecnie przedsiębiorcy chętniej korzystają naukowego potencjału naukowców z regionu, a rozwój przyuczelnianych jednostek zajmujących się badaniami i rozwojem najlepiej o tym świadczy. W siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie odbyło się Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, w którym wziął udział dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotr Wolny.

O czym mówili przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej podczas Forum Innowacji organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego?

Forum Innowacji to nowa inicjatywa, która pojawiła się niedawno. Było to pierwsze spotkanie, testowanie tej formuły wydarzenia. Moim zdaniem rokuje na przyszłość by organizować je szerzej, ale także i w innych miejscach. Północna Izba Gospodarcza przypatrywała się pomysłowi i tematowi, chcemy cyklicznie wspomagać takie wydarzenia, bo jest to narzędzie do tego, na czym nam zależy – zarówno samorządowcom, rządzącym jak i przedsiębiorcom – mówię  o łączeniu biznesu z nauką w sposób praktyczny. By przełożyć naukę, innowacyjność, inne spojrzenie na świat i tworzenie rzeczywistości na ulepszanie działalności gospodarczej. To pierwsze wydarzenie mogło otworzyć oczy przedsiębiorcom, którzy wątpili w potencjał studentów Akademii Sztuki. Zobaczyliśmy jak działa Centrum Przemysłów Kreatywnych, w jaki sposób twórcy, artyści, rzemieślnicy tworzą swoje dzieła. To początek tworzenia nowych produktów, których implementacja do firm mogłaby przebiegać w tempie bardzo dynamicznym, bo mamy do czynienia z bardzo twórczymi osobami, które są otwarte na wykorzystywanie i rozwijanie ich pomysłów. Czego nam potrzeba by ta współpraca była jeszcze lepsza? Nić porozumienia, chęć rozwoju i jeszcze trzeba znaleźć środki, żeby te pomysły udoskonalać i wdrażać w życie. Początkowa inwestycja może jednak przynosić doskonałe efekty.

Jakie więc wnioski możemy wysnuć z pierwszego spotkania i czy są wytyczne odnośnie kolejnych?

Co do kolejnych spotkań, to nie rozmawialiśmy jeszcze o czasie, miejscu i o formule, ale chcemy by to była inicjatywa obecna na uczelniach, ale i w firmach, u przedsiębiorców. Bardzo brakuje takich inicjatyw. Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie: jak łączyć naukę z biznesem i jakie będą korzyści z takiej korelacji? Te laboratoria należy więc pokazywać i udowadniać, że kreatywne działanie studentów przy odpowiednim podejściu przedsiębiorców może być innowacją, która będzie przynosić doskonałe przychody. Twórcy tworzą, wymyślają, ale nie mają pomysłu jak swoje pomysły skomercjalizować i wypuścić na rynek. Przedsiębiorcy się na tym znają i jeżeli poczują tę ideę, to może to być cenna inicjatywa dla obu stron. Połączenie sił to tutaj wielka szansa na rozwój.

Z Pana punktu widzenia czy oferta uczelni zachodniopomorskich jest na tyle atrakcyjna by przyciągnąć do siebie przedsiębiorców i zachęcić ich do inwestycji i bliższej współpracy? Rozmawiamy dzisiaj o Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki, ale jest jeszcze dział innowacji Akademii Morskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, które skończyło już 20 lat…

  … Interservice Lab Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest przestrzeń do działania. Każda z uczelni ma komórkę powołaną do współpracy ze światem biznesu. Wyzwaniem jest więc opracowanie modelu współpracy, który będzie dla obu stron satysfakcjonujący. Uczelnie powinny pokazać przedsiębiorcom, że nie muszą tworzyć własnych laboratoriów by zbadać pomysł, a mogą korzystać z potencjału strukturalnego i intelektualnego który mają do dyspozycji uczelnie wyższe. Przedsiębiorcy mogą część zadań oddelegować w stronę uczelni, przemysłów kreatywnych czy naukowców i mocno rozwijać swój biznes w oparciu o naukę. Cały czas dużo pracy w tym zakresie przed nami. Firmy chętnie korzystają ze środków unijnych na innowacyjność, ale skupiają się głównie na swojej branży i na swoich wcześniejszych obserwacjach. Holistyczne spojrzenie na rynek i na naukę może wygenerować ciekawe rozwiązania. Północna Izba Gospodarcza chciałaby być łącznikiem pomiędzy światem nauki i biznesu.

Temat innowacji teoretycznie dla przedsiębiorców nie powinien być tematem nowym.

Tak, ale nie wszyscy przedsiębiorcy potrafią w praktyce wykorzystać szansę jaką niesie ze sobą harmonijna współpraca świata nauki i biznesu. Przestrzeni do działania  jest dużo, a efektem mogą być dofinansowania unijne, nowe produkty i ekonomiczniejsze innowacyjne rozwiązania wdrażane w firmach. Rolą Izby jest łączenie, jeżeli przedsiębiorca będzie tworzyć ciekawy projekt, ale nie będzie wiedzieć do jakiego laboratorium iść żeby przygotować koncepcję naukową, to my na pewno pomożemy.

Dziękuję za rozmowę.

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0