fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  Jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.  Zastąpiła dotychczasowy, papierowy sposób dokumentowania m.in. przekazywania i ewidencji odpadów. Bazę prowadzi i aktualizuje Marszałek województwa i to właśnie do urzędu marszałkowskiego należało się zwrócić o wpis do bazy.  BDO to temat bardzo istotny dla przedsiębiorców w Szczecinie. Sprawa ta budzi wiele wątpliwości i wiele kontrowersji, stąd Północna Izba Gospodarcza wspólnie z firmą AB-Eco Usługi Konsultingowe organizuje spotkanie dla przedsiębiorców. Szkolenie jest płatne, ale przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie mogą liczyć na znaczącą bonifikatę. Serdecznie zapraszamy 27 lutego o godzinie 9:00.

BDO – dlaczego ten temat jest ważny i kogo dotyczy?

        W dniu 24 stycznia 2018r. Minister Środowiska ogłosił komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część bazy „BDO”. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, były obowiązane do złożenia tego  wniosku w terminie
6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24  lipca 2018r. 

      Obowiązek rejestracji i obsługi  bazy BDO dotyczy większości podmiotów gospodarujących  odpadami w tym wytwarzających, zbierających, transportujących czy przetwarzających odpady. W bazie powinni zarejestrować się również  m.in. wprowadzający opakowania
i produkty w opakowaniach  na rynek krajowy a także wprowadzający pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory.

     Brak  wpisu skutkuje wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej nie mniejszej niż  5000 zł  do 1 000 000 zł.

 

Opłata recyklingowa – nowe zobowiązanie dla przedsiębiorców

         Opłata recyklingowa dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone  do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.  - Opłatę recyklingową pobiera się od nabywającego wspomnianą torbę  o grubości powyżej 15 mikrometrów. Przedsiębiorcy, których dotyczy opłata recyklingowa obowiązani byli złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019r. Za pośrednictwem bazy są zobligowani również złożyć sprawozdanie  z zakresu nabytych i wydanych toreb z tworzyw sztucznych – tłumaczy w rozmowie z portalem izba.info Anna Babij  z firmy AB-Eco Usługi Konsultingowe.

    - Opłacie produktowej, zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, podlegają przedsiębiorcy wprowadzający opakowania bądź produkty
w opakowaniach, w tym prowadzący  sprzedaż internetową, sprzedaż produktów, które są pakowane na czas transportu, sprzedaż wyrobów własnych w opakowaniach  np.  żywność na wynos – dodaje specjalistka.

        Opłata produktowa dotyczy również przedsiębiorców wprowadzający na terytorium kraju
m. in. opony, oleje, preparaty smarowe oraz prowadzającego sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.
I tak jak w przypadku opłaty recyklingowej czy gospodarującego odpadami, przedsiębiorca podlegający opłacie produktowej, również zobowiązany jest wpisać się do rejestru BDO.

      - Jeśli chodzi o dokumentowanie działalności w zakresie gospodarki odpadami
a w szczególności ewidencji i przekazywania odpadów, to przechodzimy na system teleinformatyczny - bazę BDO. Obecnie, z uwagi na przedłużenie terminu sprawozdawczości, z powodu braku możliwości złożenia raportu poprzez system w bazie, ustawodawca dopuścił do 30 czerwca b.r. możliwość posługiwania się dokumentami papierowymi ale należy pamiętać, że każdy z tych dokumentów, przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić do bazy – tłumaczy Anna Babij. Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość również będą możliwe jedynie przez bazę BDO.

 

Jak wyglądać będzie spotkanie w Północnej Izbie Gospodarczej?

        Organizatorzy szkolenia, które odbędzie się w Północnej Izbie Gospodarczej zapowiadają: - Podczas spotkania omówimy podstawowe obowiązki przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami. Przedstawimy, obowiązki dotyczące opłaty recyklingowej oraz opłat produktowych. Wiedza ta pozwoli zweryfikować kto podlega pod wpis do BDO oraz czy złożone dotychczas przez przedsiębiorców wnioski są poprawne. Z doświadczenia wiemy, że gro przedsiębiorców złożyła niekompletne wnioski ponieważ nie zdawali sobie sprawy ze wszystkich obowiązków, którym podlegają. W drugiej części szkolenia skupimy się na rejestracji, logowaniu i obsłudze bazy BDO. Omówimy jak zalogować się pierwszy raz, jak wystawić kartę przekazania odpadów oraz zaprowadzić ewidencję w bazie. W panelu dyskusyjnym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które w związku z obecnymi zmianami, niepokoją przedsiębiorców – mówi Anna Babij.

    Spotkanie odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej przy al. Wojska Polskiego 86 od godziny 9:00. Spotkanie zakończy panel dyskusyjny o godzinie 15:00.

Koszt udziału w szkoleniu to 615 zł za osobę*.

Specjalny rabat dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej - 184,50 zł za osobę.

*W razie rezygnacji z uczestnictwa, Organizator nie zwraca kosztów zakupionych biletów.

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/850976-2/

 

  
  • Pfp27042018a
  • Ciekawi Utra 404x335