fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR) to instytucja otoczenia biznesu, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim. Instytucja podlega pod administrację Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnie lata funkcjonowania ZARR w regionie to pasmo udanych przedsięwzięć, których beneficjantem był sektora MŚP na Pomorzu Zachodnim. Jak mówi w rozmowie z Michałem Kaczmarkiem Prezes instytucji Robert Michalski, rok 2020 to czas wyzwań. Jednym z nich będzie start Bazy Usług Rozwojowych 2.0. Zachęcamy do wysłuchania podcastu „Tak się robi biznes”!

Mniej towarów na półkach, problemy z zaopatrzeniem w elektronikę, większa ilość zwolnień lekarskich oraz poważne problemy w branżach transportowych i logistycznych – bagatelizowana jeszcze kilka tygodni temu epidemia koronawirusa już teraz generuje poważne problemy gospodarcze odczuwalne także w naszym regionie. Jak mówi dr Piotr Wolny, dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie wiele wskazuje na to, że problemy mogą być jeszcze większe, co potwierdzają ekonomiści współpracujący z Izbą.

Mediklaster, czyli Klaster Medycyny działający przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie na rok 2020 ma szereg bardzo ambitnych planów. Zaczynając od bieżącej aktywizacji przedsiębiorstw medycznych w regionie po organizację największej konferencji tej branży w naszym województwie. Z Niną Manduk – Czyżyk, Prezeską Klastra rozmawiał Michał Kaczmarek.

Ostatnie tygodnie w Szczecinie minęły w dużej mierze pod znakiem ożywionej dyskusji na temat tego, czy konieczne jest by miasto przygotowało uchwałę krajobrazową, która będzie regulować prawnie możliwość lokowania w przestrzeni publicznej szyldów, logotypów oraz witryn. Szeroką dyskusję wywołało ulokowanie szyldu jednego z najpopularniejszych polskich dyskontów na fasadzie nowo wybudowanego biurowca Posejdon. Północna Izba Gospodarcza pragnie włączyć się do dyskusji w tej sprawie. – Przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej powinno odbywać się we współpracy z przedsiębiorcami ze Szczecina. Wszyscy jesteśmy zwolennikami uporządkowania przestrzeni miasta i regulacji, które doprowadzą do zniknięcia nielegalnych i szpecących miasto reklam. Przygotowanie uchwały musi być jednak poprzedzone konsultacjami społecznymi, w których znaczący będzie również głos przedsiębiorców – mówi Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.